Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) vraagt aan haar federale collega Marie Christine Marghem, die bezig is met het uitwerken van een Nationaal Energie- en Klimaatplan, dat zij werk maakt van een aantal groene maatregelen waarvoor de federale overheid bevoegd is, en die een grote impact zouden hebben op het halen van de CO2-doelstellingen in Vlaanderen. Dat schrijft De Tijd dinsdag. Er wordt onder meer verwezen naar heel wat federale aspecten zoals: het verlaagde btw- tarief voor de heropbouw na de sloop van een woning, naar het doorvoeren van de nodige aanpassingen aan de fiscaliteit voor bedrijfswagens en de veralgemening van de fietsvergoeding. CD&V Kamerleden Leen Dierick en Jef Van den Bergh verwijzen naar hun wetsvoorstellen die in de Kamer zijn ingediend.

Laat ons deze wetsvoorstellen in de praktijk brengen. Ons leefmilieu en onze mobiliteit zijn cruciaal voor onze levenskwaliteit. Je kan immers onmogelijk goed leven in een ongezonde en onveilige wereld. Het is bovendien eenvoudigweg onze plicht om de planeet in dezelfde of betere staat door te geven aan onze kinderen.”, aldus Leen Dierick en Jef Van den Bergh.

Wetsvoorstel afbraak en heropbouw van gebouwen aan 6% BTW

 Sinds 2006 geldt er een verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden van 32 steden en gemeenten, onder andere in Dendermonde waar Dierick schepen is. “Vanuit de praktijk zien we de werkelijke impact van deze maatregel. Er is een positieve invloed op de stadsontwikkeling in het algemeen, maar ook het woonpatrimonium verbetert dankzij het verlaagd btw-tarief van 6% dat al geldt in onze stad. Deze maatregel moet uitgebreid worden tot heel het grondgebied”, zegt Dierick. Om een verlaagd BTW-tarief inzake bouw te kunnen hanteren, moet dit voor Europa echter beantwoorden aan sociale maatstaven.  “Daarom stellen we voor om deze BTW-verlaging toe te passen op woningen die de gezinswoning betreffen en die een bepaalde maximale oppervlakte hebben.”, aldus nog Dierick.

Uit cijfers weten we dat we zo’n 1,7 miljoen “slechte” woningen moeten opwaarderen tegen 2030. Het huidige gebouwenpark is verantwoordelijk voor 35% van de CO2-uitstoot.  Dat is een echte uitdaging en het is ook noodzakelijk om onze klimaatdoelstellingen te halen.”, zegt het Oost-Vlaams Kamerlid.

Wetsvoorstel vergroenen en emissievrij maken van bedrijfswagens

In het wetsvoorstel van Van den Bergh staat te lezen dat vanaf 2023 alle nieuwe bedrijfswagens emissievrij moeten zijn. Het is ook in die sector dat de omslag in principe het makkelijkst te maken is. Van den Bergh benadrukt dat er uiteraard moet rekening gehouden worden met de lopende contracten.

Veralgemenen fietsvergoeding

Een ander voorstel dat aangehaald wordt is de verhoging van de fietsvergoeding. Van den Bergh benadrukt dat een veralgemening prioritair is. “Heel wat werknemers hebben vandaag nog altijd geen recht op een fietsvergoeding, terwijl aangetoond werd dat dit écht effect heeft op de modal shift van werknemers. Laat ons de fietsvergoeding eerst veralgemenen in functie van een duurzamere mobiliteit”, zegt Van den Bergh.

“Onze resolutie ligt klaar om te stemmen. De fietsvergoeding is hét instrument om meer mensen te stimuleren om naar het werk te fietsen. Nochtans heeft vandaag nog niet iedereen recht op zo’n vergoeding. De veralgemening van de fietsvergoeding kan hier een belangrijke rol in spelen. Niet alleen is fietsen gezond, beter voor het milieu en duurzaam, het houdt ook werknemers uit de file.  Ook werknemers die iets verder van hun werk wonen, kunnen dankzij de elektrische fietsen én speed pedelecs op een duurzame en flexibele manier naar hun werk gaan.”

Daarnaast vraagt CD&V ook te onderzoeken of het wenselijk is om het fiscaal en van RSZ-bijdragen vrijgestelde bedrag te verhogen. Vandaag is de fietsvergoeding vrijgesteld van belasting en RSZ-bijdragen tot max. 0,23 euro per kilometer. Tenslotte is het volgens Jef Van den Bergh aangewezen om naar één bedrag per km voor elke werknemer te evolueren.

De fietsvergoeding is bijzonder effectief om mensen uit hun wagen en op de fiets te krijgen. Bij werkgevers die de fietsvergoeding invoeren stijgt het fietsgebruik met meer dan 20 procent (cfr. Woon-werkenquête FOD Mobiliteit).

Meer info:

Leen Dierick: 047/42.80.00