Als CD&V zijn we steeds een pleitbezorger geweest van een sterk kleuteronderwijs. Vandaar ook dat we steeds sterk hebben ingezet op het overtuigen van ouders om hun kleuters in te schrijven en vooral ook regelmatig naar de kleuterschool te sturen. Het actieplan kleuteronderwijs, dat vertrekt vanuit maatwerk, dat aandacht heeft voor de lokale context en dat voorziet in samenwerking tussen alle betrokken actoren – niet in het minst tussen ouders en school – levert mooie resultaten op.

Het aantal ingeschreven 5-jarige kleuters ligt in Vlaanderen dan ook zeer hoog  (globale percentage van 99% in 2017-2018). Dat gemiddelde mag ons evenwel niet de ogen doen sluiten voor het feit dat in bepaalde regio’s, zoals de grote centrumsteden, dit percentage wat lager ligt. 

We moeten goed beseffen dat het verlagen van de leerplichtleeftijd op zich zal niet betekenen dat er automatisch meer kinderen naar school gaan. België kent een leerplicht, geen schoolplicht en het is en blijft een belangrijke vrijheid dat je er als ouder ook voor kan kiezen je eigen kind onderwijs te geven (huisonderwijs dus). Een leerplichtverlaging als geïsoleerde maatregel, zonder een stimulerend beleid zoals dat vandaag reeds in Vlaanderen gevoerd wordt, zou weinig uithalen. Is de verlaging van de leerplichtleeftijd  dan een maat voor niets? Zeker niet. De start van de leerplicht heeft ongetwijfeld een belangrijke signaalwaarde naar elke ouder toe. Een verlaging kan bijdragen tot het overtuigen van die doelgroepen die vandaag nog net wat minder participeren.  Vanuit die redenering kunnen we dan ook akkoord gaan met het voorstel van mevrouw Fonck om de leerplichtleeftijd van zes jaar te verlagen naar vijf jaar.

De leerplichtleeftijd van zes jaar naar vijf jaar brengen, is niet iets wat van vandaag op morgen kan. Ouders moeten tijdig op de hoogte zijn en administraties moeten zich klaarmaken om op een goede manier de leerplichtcontrole voor deze extra groepen te organiseren, om maar twee voorbeelden te noemen. Elke gemeenschap zal hiertoe dan ook goed de mogelijke bijkomende kosten van deze invoering moeten in kaart brengen en daar het nodige beleid/budget tegenoverplaatsen.  Ook zal er door de Gemeenschappen een oplossing moeten gevonden worden voor het feit dat leerplichtige leerlingen krachtens de Grondwet recht hebben op een morele of religieuze opvoeding (art.24 §3). Een oplossing zoals die vandaag al geldt voor de zesjarige leerlingen die nog in het kleuteronderwijs zitten en waarvan de ouders van dit recht gebruik willen maken, kan hierbij zeker richtinggevend zijn (decreet basisonderwijs, artikel 13, §3: De leerling die met toepassing van dit artikel verplicht wordt ingeschreven in het kleuteronderwijs, kan voor het onderricht in een van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer lessen bijwonen in de lagere school die zijn ouders daarvoor kiezen.” Al spreekt het voor zich dat het de Gemeenschappen zullen zijn die hier de knopen moeten doorhakken in het zoeken naar een zo gepast mogelijke oplossing.

Hoe dan ook: een onmiddellijke inwerkingtreding is niet aangewezen. Vandaar dat we samen met VLD, MR en CDH een amendement hebben ingediend om -zoals in het advies van de Vlaamse Gemeenschap staat - de inwerkingtreding te voorzien op 1 september 2020.

Ik kan besluiten dat wij voorstander zijn van een verlaging van de leerplicht naar 5 jaar.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.