CD&V-Kamerlid Leen Dierick reageert opgetogen op de nieuwe wettelijke garantieregels. Die zullen voortaan ook van toepassing zijn op digitale diensten aan consumenten zoals streaming. Het versterken van de positie van consumenten is al jaren een streefdoel van Dierick, die eerder al een wetsvoorstel indiende rond garantiewetgeving. "De omkering van de bewijslast wordt verlengd van 6 maanden naar 2 jaar voor consumptiegoederen. Voortaan zal bij een gebrek de bewijslast gedurende de gehele wettelijke garantietermijn van twee jaar bij de verkoper liggen. Hij zal moeten aantonen dat het gebrek niet bestond bij de verkoop,” zegt Dierick. Deze wijzigingen werden zopas goedgekeurd in de commissie Economie met een wetsontwerp van minister Yves Dermagne (PS) . 

Dierick: “De levensduur van bijvoorbeeld elektronische toestellen ligt vaak lager dan wat de consument verwacht. Wij pleiten sinds vorige legislatuur voor maatregelen om de levensduur ervan te verlengen daarom heb ik een wetsvoorstel ingediend voor een versterking van de garantiewetgeving". 

Met het wetsontwerp van Minister Dermagne, dat twee Europese richtlijnen omzet, wordt gekozen om de positie van de consument te versterken. Zo wordt een garantietermijn van twee jaar behouden en wordt de omkering van de bewijslast verlengd van zes maanden naar twee jaar. Wanneer een consument een gebrek vaststelt, geldt gedurende de volledige garantietermijn van twee jaarhet vermoeden dat het gebrek al bestond bij de levering. Het aan de verkoper om het tegendeel te bewijzen. "Hiermee beschermen we de consument, voor wie het vaak onmogelijk is om na zes maanden te bewijzen dat het toestel al gebrekkig was bij de levering,” aldus Dierick. Naast het omkeren van de bewijslast, is voortaan deze regeling ook van toepassing op digitale diensten. Voor tweedehands goederen is er een termijn van minimum 1 jaar.

De nieuwe regels zouden in werking treden op 1 juni 2022.

CD&V-wetsvoorstel

Dierick pleitte in haar eigen wetsvoorstel nog voor een langere garantietermijn voor bepaalde goederen. “Sommige goederen hebben een langere levensduur. In mijn wetsvoorstel voorzag ik dat er per KB nog langere garantietermijnen konden voorzien worden voor specifieke goederen."

Daarnaast pleitte ze voor een versterking van het verhaalrecht zodat de eindverkoper daadwerkelijk zijn kosten kan verhalen op de producent. De partij wil hen de mogelijkheid geven alle kosten van de garantieregeling te vorderen van de producent. “Wanneer de consument vandaag de eindverkoper aanspreekt over een gebrek van een consumptiegoed, dan draait deze verkoper vaak de kosten om het goed te herstellen of te vervangen. Hij kan deze niet terugvorderen van de producent. Ook hier willen we de producenten responsabiliseren en hen stimuleren om in te zetten op duurzame elektronica. Het recht om de kosten op de producent te verhalen moet wat ons betreft dwingend worden.Via mijn wetsvoorstel werd zowel de consument als de eindverkoper versterkt. Helaas hebben niet alle voorstellen de eindmeet gehaald. Toch is het wetsontwerp van Minister Dermagne een belangrijke stap vooruit.”

 Meer informatie
Leen Dierick: 0478 42 80 00