Cd&v verbaast zich sterk over de uitspraken van Jean-Marc Nollet, co-voorzitter van Ecolo die zich verzet tegen het idee om kleine modulaire kernreactoren te bouwen om de bevoorrading van elektriciteit te verzekeren na de sluiting van alle bestaande kerncentrales. De partij wil te allen tijde de bevoorradingszekerheid garanderen in de toekomst. Daarvoor is een goede energiemix nodig, waar naast hernieuwbare energie ook kernenergie deel van uit maakt.

Kamerlid Leen Dierick: “Of het licht blijft branden, en of  de mensen hun elektriciteitsfactuur kunnen betalen, mag nooit afhangen van Rusland of van het Midden-Oosten. Strategische autonomie is key op vlak van energie, binnen een Europese context. SMR’s kunnen ons daarbij helpen. Wij geloven in onderzoek en ontwikkeling, in innovatie en technologie om ons land beter te maken. Dat geldt ook voor kernenergie. Investeren in de bouw van bouw van kleine modulaire kernreactoren in combinatie met meer hernieuwbare energie is verstandig en groen beleid. Wie dat op voorhand afdoet als bezigheidstherapie of als compleet nutteloos, louter en alleen uit een misplaatst en ongefundeerd dogmatisme, speelt met onze bevoorradingszekerheid en ook met de elektriciteitsfactuur van de mensen. We kunnen de collega’s van Ecolo enkel aanraden om eens bezoekje te brengen aan de experten van het onderzoeksinstituut in Mol. Daar zitten mensen die wereldwijd geroemd worden omwille van hun expertise op vlak van de ontwikkeling van kerncentrales van de nieuwste generatie. Misschien kan dat helpen om alsnog het licht te zien.”

Cd&v zegt dat investeringen in de ontwikkeling van kernreactoren van nieuwste generatie beslist zijn in de federale regering, onder meer door de toekenning van 100 miljoen euro aan het onderzoeksinstituut SCK-CEN in Mol. Cd&v verwacht dat iedereen in de regering zich aan dat engagement houdt. Cd&v wil inzetten op nieuwe, veelbelovende technologieën zoals kleine modulaire kernreactoren. De partij heeft hierover een wetsvoorstel hangende in het federaal parlement om de oprichting en exploitatie van nieuwe nucleaire centrales op basis van nieuwe generatie nucleaire technologie toe te laten. België is een koploper inzake technologisch onderzoek naar kernenergie en opslag van kernafval met onder meer het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol. Dit onderzoek moet door de federale regering blijvend gesteund worden om zo een rol te blijven spelen in de Europees nucleaire strategie.

De ontwikkeling van kleine modulaire kernreactoren is veelbelovend. Verschillende landen waaronder Canada, de Verenigde Staten, het VK en Frankrijk zetten hierop in. Deze reactoren hebben een veel kleinere capaciteit (tot 300 MW) waardoor ze op meer plaatsen gebouwd kunnen worden. Ze kunnen ook flexibel in- en uitgeschakeld worden naargelang de elektriciteitsvraag waardoor ze compatibel zijn met hernieuwbare energiebronnen. Het doel is om in België tegen 2040 een piloot SMR te bouwen. Tegen 2045 moet de sluiting van Doel 4 en Tihange 3, samen goed voor een capaciteit van 2 GW, opgevangen worden met de bouw van minstens zeven SMR’s van 300 MW. Daarvoor moet de wet op de kernuitstap snel aangepast worden door minister van Energie Tinne Van der Straeten. 

Cd&v volgt hiermee de beslissingen binnen de regering. De aanpassing van de wet op de ontwikkeling van duurzame en koolstofneutrale energieproductiemogelijkheden was een beslissing van de ministerraad van 23 december 2021. Ze gaat onder andere over de ontwikkeling van SMR's, groene waterstof en  Power-to-X. Minister Van der Straeten antwoordde eerder al in het Parlement dat een voorontwerp hieromtrent klaar was en besproken werd binnen de regering.