Oost-Vlaams cd&v-Kamerlid Leen Dierick heeft een wetsvoorstel klaar waardoor alle kleinhandelaren (supermarkten, bakkers, kledingwinkels…) hun vaste wekelijkse sluitingsdag niet langer voor zes maanden vooruit moeten vastleggen, zoals vastgelegd in de wet op de openingsuren. Dierick wil deze inkorten naar drie maanden om handelaars zo meer flexibiliteit te geven.

Dierick: “Met meer flexibiliteit kunnen handelaars bijvoorbeeld inspelen op de verschillende seizoenen. Zo zouden ze ervoor kunnen kiezen om tijdens de zomer, tijdens de solden in juli, een andere wekelijkse sluitingsdag te kiezen dan tijdens de herfst. Ook wanneer er openbare werken zijn, is het soms aangewezen om voor een andere rustdag te kiezen. Voor de klanten is het dan weer belangrijk dat deze dag niet voortdurend veranderd, vandaar dat drie maanden voor ons een gulden middenweg is”, licht Dierick toe.

Aan het wetsvoorstel van Dierick zijn nog voorstellen gekoppeld door de andere meerderheidspartijen. Eén van die voorstellen wil er bijvoorbeeld voor zorgen dat handelszaken in ziekenhuizen voortaan open kunnen zijn tijdens de bezoekuren die gelden in het ziekenhuis (en zich niet moeten houden de wet op de openingsuren). Verder wil men ook de nachtwinkels aanpakken die zich voordoen als een dagbladwinkel en hierdoor de geldende regels omtrent sluitingsuren, rustdag en gemeentelijk reglement ontlopen. Ook de overlast van seksshops, bijvoorbeeld in schoolomgevingen, wordt aangepakt door een gemeentelijke vergunning verplicht te maken.

Deze voorstellen worden toegevoegd aan het voorstel van Leen Dierick. “Ik ben ervan overtuigd dat we met de commissie tot een pakket van maatregelen kunnen komen die onze handelaars meer flexibiliteit en rechtszekerheid geeft. Deze maatregelen lossen een aantal hiaten in de bestaande wetgeving op zonder te raken aan het evenwicht tussen werk en vrije tijd voor zowel de handelaars als hun personeel”, besluit initiatiefneemster Leen Dierick.

Contact

Leen Dierick - 0478 42 80 00