Oost-Vlaams cd&v-Kamerlid Leen Dierick haar wetsvoorstel klaar waardoor alle kleinhandelaren (supermarkten, bakkers, kledingwinkels…) hun vaste wekelijkse sluitingsdag niet langer voor zes maanden vooruit moeten vastleggen, zoals vastgelegd in de wet op de openingsuren. Dierick wil deze inkorten naar drie maanden om handelaars zo meer flexibiliteit te geven. Het wetsvoorstel werd vandaag goedgekeurd in eerste lezing door de Kamercommissie economie.

Dierick: “Met mijn voorstel wil ik kleine zelfstandigen meer flexibiliteit geven en hen verder ondersteunen om in te spelen op bepaalde trends of seizoenen. Zo zouden ze ervoor kunnen kiezen om tijdens de zomer, tijdens de solden in juli, een andere wekelijkse sluitingsdag te kiezen dan tijdens de herfst. Ook wanneer er openbare werken zijn, is het soms aangewezen om voor een andere rustdag te kiezen. Voor de klanten is het dan weer belangrijk dat deze dag niet voortdurend veranderd, vandaar dat drie maanden voor ons een gulden middenweg is”, licht Dierick toe.

Aan het wetsvoorstel van Dierick zijn nog voorstellen gekoppeld door de andere meerderheidspartijen. Eén van die voorstellen wil er voor zorgen dat handelszaken in ziekenhuizen voortaan open kunnen zijn tijdens de bezoekuren die gelden in het ziekenhuis (en zich niet moeten houden aan de wet op de openingsuren). Verder pakt het voorstel ook de nachtwinkels aan die zich voordoen als dagbladwinkel en hierdoor de geldende regels omtrent sluitingsuren, rustdag en gemeentelijk reglement ontlopen. Ook de overlast van seksshops, bijvoorbeeld in schoolomgevingen, wordt aangepakt door het verplicht maken van een gemeentelijke vergunning.

Deze voorstellen worden toegevoegd aan het voorstel van Leen Dierick. “Ik ben ervan overtuigd dat we met de commissie tot een pakket van maatregelen kunnen komen die onze handelaars meer flexibiliteit en rechtszekerheid geeft. Deze maatregelen ondersteunen zelfstandigen en sluiten achterpoortjes die sommige nachtwinkels gebruiken om de wetgeving te omzeilen. Ik ben tevreden dat mijn wetsvoorstel in eerste lezing unaniem werd goedgekeurd. Het is nu wachten op de verdere behandeling in tweede lezing, om tot een definitief akkoord te komen binnen de Kamercommissie economie.”, besluit initiatiefneemster Leen Dierick.