Cd&v-Kamerleden Wouter Beke en Leen Dierick willen dat het verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw dat eind dit jaar afloopt, verlengd wordt. Het wetsvoorstel dat zij daarvoor indienden, werd vandaag besproken in de Commissie Financiën. Cd&v wil dat ook na 31 december 2023 het verlaagd btw-tarief van toepassing blijft onder dezelfde voorwaarden die vandaag gelden. Op die manier kan de maatregel snel en correct worden geïmplementeerd.

Sinds januari 2021 is het verlaagd btw-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw uitgebreid naar het hele land. “Die maatregel is een groot succes”, zegt Leen Dierick. Vlaanderen is voorlopig goed voor 88% van de aanvragen, Brussel telt 3% en Wallonië 9% van de aanvragen.

Uit de meest recente cijfers van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) blijkt dat er gedurende 2022 en 2021 in totaal 23.969 aanvragen werden ingediend. In 2021 werden de meeste aanvragen ingediend in de provincie Oost-Vlaanderen (3.764), gevolgd door West-Vlaanderen (3.514) en Antwerpen (3.483). In 2022 werden voorlopig de meeste aanvragen ingediend in de provincie Oost-Vlaanderen (1.612), gevolgd door Antwerpen (1.492) en West-Vlaanderen (1.410).

“Europa stelde zich indertijd weigerachtig op over deze btw-verlaging, daarom dat die beperkt was in de tijd. Maar inmiddels is Europa van koers veranderd omdat de verlaging een energiebesparende maatregel is en betaalbaar wonen mogelijk maakt. Een brede duurzame renovatiegolf is nodig om de klimaatuitdaging aan te gaan. In België is de overgrote meerderheid van huizen en appartementen nog niet klaar voor de energieambities van 2050. Om die omslag te stimuleren, is het logisch om het verlaagde btw-tarief voor de afbraak- en heropbouw te verlengen”, zegt Leen Dierick. 

“Om maximaal beroep te kunnen doen op het verlaagd btw-tarief moet je bouwvergunning te laatste ingediend zijn op 30 juni. Iedereen weet dat je heel wat stappen moet doorlopen vooraleer je bouwvergunning rond is. Door de gestegen prijzen, moeten veel mensen hun initiële plannen ook herwerken. In deze context vind ik het redelijk en verantwoord om de huidige maatregel met minstens een jaar te verlengen”, zegt Wouter Beke.

Bijlage 1: Cijfervoorbeeld

Mevrouw en mijnheer Jacobs kopen in de buurt van Tongeren een stuk grond met daarop een oude schuur.

De schuur is in te slechte staat om te vernieuwen en zij beslissen om ze af te breken en op dit kadastraal perceel een eigen woning te bouwen.

De kostprijs van de afbraak is geraamd op 80.000 euro zonder btw.

De bouw van het nieuwe huis is geraamd op 250.000 euro zonder btw.

In het stelsel van toepassing tot 2020 (Tongeren maakte geen deel uit van de 32 steden waarvoor het verlaagde tarief kon worden toegepast) bedroeg het totaal van de verschuldigde btw: 16.800 euro (80.000 x 21 %) + 52.500 euro (250.000 x 21 %) = 69.300 euro.

In het stelsel van toepassing in 2021 en 2022 (Tongeren komt in aanmerking voor de toepassing van het verlaagd tarief) zal de verschuldigde btw zijn: 4.800 euro (80.000 x 6 %) + 15.000 euro (250.000 x 6 %) = 19.800 euro

 De btw-winst voor de familie Jacobs is dus (69.300 - 19.800 =) 49.500 euro.

Bijlage 2: Antwoord minister Van Peteghem. 

Hier vindt u een overzicht per formulier en per provincie. Het gaat hier over ingediende verklaringen in 2021 en 2022 (31/08/2022). 

2021-Provincie

Eindtotaal 21

Eindtotaal 22 (tem08)

21+22

ANTWERPEN

3.483

1.492

4.975

VL

88%

BRUSSEL

512

273

785

WL

9%

HENEGOUWEN

425

234

659

BXL

3%

LIMBURG

1.691

844

2.535

LUIK

399

222

621

LUXEMBURG

181

105

286

NAMEN

142

64

206

OOST-VLAANDEREN

3.764

1.612

5.376

VLAAMS-BRABANT

2.339

934

3.273

WAALS-BRABANT

212

111

323

WEST-VLAANDEREN

3.514

1.410

4.924

 

 

6

6

Eindtotaal

16.662

7.307

23.969