CD&V-Kamerlid Leen Dierick verzoekt de regering in een resolutie om een akkoord te sluiten met de deelstaten om de energiefactuur te vereenvoudigen.
 
“Consumenten hebben recht op duidelijke, begrijpelijke rekeningen. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat 41% van de consumenten hun energiefactuur moeilijk begrijpen. Vooral kwetsbare gezinnen zijn hiervan de dupe. Zij verdwalen vaak in een administratief doolhof en zijn onvoldoende op de hoogte van hun rechten. In 2018 bereikten de ministers bevoegd voor energie al een akkoord over de vereenvoudiging. Ik roep hen op dit zo snel mogelijk uit te voeren.”
 
In de afgelopen jaren is de energiefactuur steeds complexer geworden. Vele gezinnen die het moeilijk hebben om hun energiefactuur te betalen, begrijpen onvoldoende hun energiefactuur. Zij raken hierdoor moeilijk wegwijs in de complexe administratie en zijn onvoldoende op de hoogte van hun rechten, zoals het contacteren van de Ombudsdienst voor Energie. Een vereenvoudiging van de energiefactuur dringt zich dan ook op.
 
Uitvoering akkoord
 
Het Platform tegen Energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting heeft in 2018 concrete aanbevelingen geformuleerd om de factuur te vereenvoudigen. In oktober 2018 bereikten de verschillende ministers bevoegd voor energie in ons land en door de federale minister van consumenten een akkoord om te komen tot een eenvoudigere energiefactuur.
“Dit akkoord werd helaas niet uitgevoerd,” licht Dierick toe. “In het nieuwe regeerakkoord werd opgenomen dat de werkzaamheden inzake de hervorming van de energiefactuur worden verdergezet. Met deze resolutie wil ik de regering aansporen om binnen de zes maanden een akkoord te sluiten met de deelstaten en dit om te zetten in concrete regelgeving. Het is tijd dat er schot in de zaak komt. Een duidelijkere energiefactuur zou veel mensen vooruithelpen, vooral zij in sociaal kwetsbare situaties.”
 
Contact:
Leen Dierick - 0478 42 80 00