CD&V heeft een wetsvoorstel ingediend dat de mogelijkheid tot inzet van seizoenwerkers in de harde fruitteelt uitbreidt naar maximaal 100 dagen per jaar. “De fruittelers zijn al lang vragende partij voor een nieuwe regeling,” stelt kamerlid Leen Dierick, die het voorstel schreef met haar partijgenoten Nawal Farih en minister Nathalie Muylle. “Gezien de crisis in de sector moeten we deze kwetsbare bedrijven optimaal beschermen.” Eerder werd over dit nieuwe systeem al een sectoraal akkoord ondertekend.

Land- en tuinbouwbedrijven kunnen het hele jaar door gelegenheidswerknemers tewerkstellen waarvoor zij aangepaste sociale zekerheidsbijdragen betalen op basis van een forfait. Dergelijke werknemers kunnen gedurende 65 dagen in dat systeem werken. Er geldt nu een uitzondering voor de champignon- en witloofteelt. Daar kan een werknemer gedurende 100 dagen in het systeem werken. Dit voorstel wil deze uitzondering ook toelaten voor telers van hard fruit.

Binnen de land- en tuinbouwsector ligt vandaag het maximum van seizoensarbeid op 65 dagen. Enkel de witloof- en champignonteelt geniet van een uitzondering van 100 dagen. Dit wetsvoorstel breidt dit systeem dus ook uit voor telers van appels en peren. Deze sectoren zijn immers hard getroffen.

Indien deze bedrijven van de uitzondering willen genieten, moeten ze wel aan een reeks voorwaarden voldoen. “Sociale dumping moeten we ten allen tijde vermijden,” legt kamerlid Nawal Farih uit. “Fruittelers moeten de wet naleven en een engagement onderschrijven. Hierin beloven ze dan geen gebruik te maken van schijnzelfstandigen of oneerlijke detacheringsconstructies.” “Ook moet de vaste tewerkstelling in hun bedrijf op hetzelfde peil blijven,” vult Leen Dierick aan.

Bij een goedgekeurde aanvraag, mag een bedrijf tot één derde van het aantal seizoenarbeiders van het voorgaande jaar 100 dagen binnen de gunstige regeling laten werken.

Verder wil het voorstel ook de controle op de voorwaarden van seizoensarbeid verbeteren. Vandaag is seizoensarbeid enkel toegelaten voor werknemers die geen vaste job in de tuin- of landbouwsector hebben uitgeoefend in de afgelopen 180 dagen. De controle hierop, via een app genaamd green@work, verloopt moeilijk. Het nieuwe voorstel beperkt de 180 dagen-regel tot de eigen onderneming. “Dit is makkelijker te controleren door de werkgever,” aldus Dierick.

Farih vult aan: “Sommige gevallen krijgen bovendien een uitzondering op de 180 dagen-regel. Zo geldt de regel niet als een werknemer na seizoensarbeid een contract krijgt van maximum 6 weken, ​of wanneer hij omwille van zijn pensioen zijn arbeidscontract in de sector beëindigd heeft.”

Contact:

Leen Dierick: 0478 42 80 00

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.