CD&V-Kamerlid Leen Dierick wil dat chronische aandoeningen die al tien jaar onder controle zijn geen impact hebben op de berekening van een schuldsaldoverzekering. Vandaag geldt dit ‘recht om vergeten te worden’ enkel voor mensen die in het verleden door kanker getroffen werden. Door de regeling te verruimen wil Dierick de schuldsaldoverzekering toegankelijker maken.

Leen Dierick: “Vaak rekenen verzekeraars een hogere premie aan omwille van een chronische aandoening die al meer dan tien jaar onder controle is. Soms wordt een schuldsaldoverzekering zelfs geweigerd. Het is onaanvaardbaar dat mensen na jaren vechten tegen een chronische ziekte hier nog steeds financiële gevolgen of risico’s van dragen. Bovendien beschermt een schuldsaldoverzekering ook het gezin financieel mocht de verzekerde tijdens de looptijd van een krediet overlijden. Ook gezinsleden worden dus getroffen bij een weigering. Met de verruiming die wij voorstellen, willen we deze verzekering toegankelijker maken, ongeacht vroegere chronische aandoeningen.”

Sinds 1 februari 2020 geldt het “recht om vergeten te worden” voor schuldsaldoverzekeringen. Deze maatregel maakt de verzekering zo toegankelijker voor mensen die in het verleden door kanker werden getroffen. Het is verboden voor de verzekeringsonderneming om tien jaar na het succesvol beëindigen van de behandeling nog rekening te houden met de ziekte.

Het recht om vergeten te worden richt zich vandaag in de eerste plaats op mensen die in het verleden werden getroffen door kanker. Slechts weinige chronische ziekten, waaronder een infectie met het HIV-virus, zijn opgenomen in de regeling. Heel wat controleerbare chronische ziekten vallen niet onder de regeling. Dierick: “Stel je voor, een dertiger vecht al jaren tegen zijn/haar chronische ziekte, maar die ziekte blijft hem of haar toch financieel achtervolgen, hoewel die volledig onder controle is. De kans bestaat immers dat die bij de aankoop van een huis een veel duurdere schuldsaldoverzekering moet betalen, of er zelfs helemaal geen krijgt."

In de resolutie vraagt Dierick dat het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg de huidige wet evalueert en een voorstel voorbereidt om de regeling aan te passen. Het Kenniscentrum kan dan het Opvolgingsbureau voor de tarifering adviseren over de uitbreiding naar chronische aandoeningen. Dierick wil daarnaast een bijkomend onderzoek over een mogelijke uitbreiding tot andere gezondheidsverzekeringen.

Ook tijdens vorige legislatuur zette CD&V sterk in op het dossier van verzekeringen en de gevolgen van ernstige of chronische aandoeningen. Op initiatief van Vlaams parlementslid Katrien Partyka werd een motivatieplicht ingevoerd voor bijpremies of het weigeren van schuldsaldoverzekeringen. Ook voorzag deze wet-Partyka in een financiële tussenkomst van een compensatiekas wanneer de bijpremie meer dan 125% van de basispremie bedraagt. Het ‘recht om vergeten te worden’, in feite een uitbreiding van de wet-Partyka, was dan weer het voorstel van toenmalig vice-premier Kris Peeters. Leen Dierick neemt met deze resolutie de draad terug op.

Contact:

Leen Dierick - 0478/42 80 00