CD&V-Kamerlid Leen Dierick wil met een wetsvoorstel de overheid sneller facturen laten betalen aan ondernemingen. Dat wil ze doen door voortaan de verificatietermijn van de factuur op te nemen in de betalingstermijn. De maximale betalingstermijn van 30 kalenderdagen begint dan te lopen vanaf de ontvangst van de factuur. Dierick nam dit initiatief nadat ze door parlementaire vragen merkte dat de federale overheid steeds later rekeningen betaalt.

De stiptheid van de overheid bij het betalen van rekeningen neemt sinds 2017 jaar na jaar af. De FOD Financiën betaalde in 2019 bijvoorbeeld 76% van de facturen op tijd terwijl dit in 2016 nog 82% was. Andere overheidsinstellingen zoals de FOD Economie scoren wel beter. In 2019 heeft deze dienst 85,23% van de facturen binnen de 30 dagen betaald. 

Laattijdige betalingen kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemingen, in het bijzonder voor KMO’s,” reageert Leen Dierick (CD&V), “zeker nu zij in de coronacrisis kampen met kasproblemen. Liquiditeit is cruciaal voor ondernemingen om te kunnen overleven. Ook zij hebben rekeningen te betalen. De overheden in ons land, zowel federaal, regionaal als lokaal, moeten het goede voorbeeld geven en facturen op tijd betalen.” 

De wet van 2 augustus 2002 legt een wettelijke betalingstermijn op van 30 kalenderdagen. In uitzonderlijke gevallen kunnen partijen besluiten dit te verlengen tot maximaal 60 dagen. Deze wet bevatte echter ook een achterpoortje om later te betalen. Zo begint de betalingstermijn van 30 dagen pas te lopen één dag na de verificatie van de factuur. Die verificatieprocedure mag namelijk maximaal 30 kalenderdagen duren tenzij langer overeengekomen. Pas daarna begint de wettelijke betalingstermijn te lopen. Dit achterpoortje om de betalingstermijn te rekken wordt nu gesloten. In een eerder ingediend wetsvoorstel om de betalingstermijn tussen ondernemingen te beperken, werd ook dit achterpoortje gesloten (DOC 55 1036). Leen Dierick wil deze bepaling nu ook doortrekken naar de overheid.

Met mijn wetsvoorstel wil ik bekomen dat de overheid sneller facturen betaalt aan bedrijven. Door de verificatietermijn mee te rekenen in de maximale betaaltermijn, zullen ondernemingen dus binnen de 30 dagen betaald worden,” besluit Dierick.

Contact:

Leen Dierick - 0478/42 80 00

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.