CD&V-Kamerlid Leen Dierick wil kleinhandelaars meer flexibiliteit geven om af te wijken van hun sluitingsdagen en -uren. Daartoe heeft ze een wetsvoorstel ingediend. Daarin wil ze de minimumtermijn voor een wekelijkse rustdag verkorten van zes naar drie maanden. Verder laat het voorstel handelaars toe om bij hu lokale besturen meer afwijkingen aan te vragen op de verplichte sluitingsuren en rustdagen.

Leen Dierick: “De kleinhandel is het kloppend hart van onze steden en gemeenten. Klanten appreciëren de nabijheid, de persoonlijke service en de vertrouwdheid van lokale handelszaken. De opmars van e-commerce zet de kleinhandel echter zwaar onder druk. Webshops moeten bovendien geen rekening houden met verplichte rustdag en gereguleerde sluitingsuren. Ons voorstel wil daarom kleine handelaars meer vrijheid geven om deze sluitingsdagen en -urenzelf te bepalen. Zo kunnen ze zelf flexibel inspelen op de markttrends of bijzondere omstandigheden.”

Het wetsvoorstel bevat twee versoepelingen. Vandaag moet de wekelijkse rustdag moet minstens zes maanden dezelfde zijn. CD&V wil deze duurtijd verkorten tot 3 maanden. Daardoor kunnen handelaars bijvoorbeeld beter inspelen op de verschillende seizoenen. “Zo zouden ze ervoor kunnen kiezen om tijdens de zomer, waarin de solden in juli doorgaan, een andere wekelijkse rustdag te kiezen dan tijdens de herfst. Ook wanneer er openbare werken zijn, is het soms aangewezen om voor een andere rustdag te kiezen. Voor klanten is het belangrijk dat deze dag niet voortdurend veranderd, vandaar dat drie maanden voor ons een gulden middenweg is,” licht Dierick toe.

Verder stelt Dierick voor dat handelszaken meer afwijkingen kunnen aanvragen op de verplichte sluitingsuren en wekelijkse rustdag bij lokale besturen. Haar wetsvoorstel voorziet een verdubbeling van het aantal afwijkingen, van maximum 15 naar 30 dagen per jaar. “Op die manier kunnen handelaars beter inspelen op het creëren van beleving voor hun klanten. Zo kunnen ze vaker een koopavond of zondagsopening organiseren met steun van de gemeente. Wanneer een stad of gemeente een aanvraag krijgt, kunnen zij meer afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en wekelijkse rustdag toestaan, zonder erkenning als toeristisch centrum te moeten vragen.”

Dierick benadrukt dat het voorstel niet zal raken aan de wettelijke sluitingsuren: “We moeten ook kleine handelaars een goede balans tussen werk en gezinsleven gunnen.”

Contact:

Leen Dierick - 0478 42 80 00