België heeft nood aan een flexibele energiemarkt waarbij de energieproductie beter afgestemd wordt op de vraag. Dat bleek nogmaals eens uit het actualiteitsdebat in de Kamercommissie Energie van dinsdag 23 maart over het stilleggen van de windmolens. “Negatieve energieprijzen hebben tot gevolg dat de hernieuwbare energieproductie via onder meer windmolenparken wordt stilgelegd. Dat zou niet langer mogen gebeuren,” benadrukt Oost-Vlaams CD&V Kamerlid Leen Dierick. “Mijn goedgekeurde resolutie van afgelopen zomer biedt hierin een oplossing. We moeten duidelijker afspreken in welke situaties gestart moet worden met het moduleren van de kerncentrales.”

Op donderdag 11 maart 2021 werd rond het middaguur 12 gigawatt stroom geleverd aan het net. Deze bestond uit 6 gigawatt aan nucleaire stroom, 4 gigawatt aan wind en 2 gigawatt aan zon. Alle flexibele capaciteit zoals wind- en zonne-energie werd uitgeschakeld wegens te negatieve stroomprijzen, de nucleaire centrales bleven continu verder produceren.

Dit is geen uitzonderlijke situatie. Tijdens de zomermaanden is er zoals gebruikelijk minder vraag naar elektriciteit. Daarnaast is het een periode waarbij onze zonnepanelen en bij uitbreiding alle vormen van hernieuwbare energie een verhoogde energieproductie met zich meebrengen. Met als gevolg dat wanneer de kerncentrales niet voldoende afgestemd worden naar de vraag en aanbod van elektriciteit we opnieuw te kampen krijgen met lage of zelfs negatieve energieprijzen en de flexibele hernieuwbare energieproductie zal afgeschakeld moeten worden, en dit gedurende één op de vier weekends.

“Hernieuwbare energiebronnen moeten voorrang krijgen op het net,” benadrukt Leen Dierick. “Mijn resolutie biedt het antwoord om een flexibele energiecapaciteit te organiseren. Ten eerste moet er een studie komen naar hoeveel overcapaciteit tijdens de zomer wordt verwacht die zou leiden tot terugschakeling van productie in wind- en zonneparken. Ten tweede moeten er afspraken worden gemaakt met de nucleaire exploitant om na te gaan in welke situaties bij lage of negatieve prijzen gestart moet worden met het moduleren van kerncentrales en ten slotte moet er na gegaan worden of een uitgebreidere vermogensmodulatie mogelijk is, mits het respecteren van de nucleaire veiligheid.” Onze kerncentrales met uitzondering van Tihange 1, kunnen beperkt moduleren. Doel 4 en Tihange 3 kunnen zelfs uitgebreider hun productie terugschroeven.

“Enerzijds betreur ik dat er tot vandaag nog geen werk van werd gemaakt door de Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) om uitvoering te geven aan mijn resolutie. Ik verzoek de Minister en bij uitbreiding de regering dan ook om mijn resolutie vast te pakken en ermee aan de slag te gaan.”, geeft mevrouw Dierick aan.

Minister Van der Straeten gaf alvast aan in de Commissie Energie de resolutie ter harte te zullen nemen en specifiek op de overcapaciteit terug te komen rond de zomer wanneer de adequacy- en flexibiliteitstudie beschikbaar is. “Ik ben tevreden dat de Minister dit engagement neemt en  publiekelijk heeft uitgesproken in de commissie. Ik kijk dan ook uit naar het verdere verloop.”, concludeert mevrouw Dierick.