cd&v-Kamerlid Leen Dierick wil de invorderingskosten voor achterstallige rekeningen plafonneren. Zo wil de partij consumenten in deze crisis beschermen tegen schuldopstapeling.

Dierick: “Door de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne staat het water bij zovele mensen aan de lippen. Velen kunnen hun torenhoge facturen niet meer betalen. Niet alleen energie wordt duurder, maar ook grondstoffen en de winkelkar. Dat zorgt dan weer voor betalingsproblemen bij andere facturen, bijvoorbeeld voor telecom of verbouwingswerken. Uiteraard moeten alle rekeningen betaald worden, maar sommige leveranciers hanteren heel korte betaaltermijnen en heel hoge invorderingskosten, waardoor schulden zich opstapelen en mensen in een schuldspiraal terecht komen. Wij willen daarom invorderingskosten begrenzen en de eerste aanmaningsbrief kosteloos maken.”

Met het voorstel van Dierick worden pas tien dagen na de eerste, kosteloze aanmaningsbrief invorderingskosten aangerekend.

Die bijkomende kosten zijn begrensd. Bij een factuur van 300 euro kan er maximum 40 euro aan kosten bijkomen. De consument krijgt bij het afsluiten van het contract al zicht op de kosten die hem aangerekend worden bij een laattijdige betaling. Eens een afbetalingsplan vastgelegd is, kunnen geen verdere invorderingskosten meer aangerekend worden.

In 2019 diende Dierick al een wetsvoorstel in om dit alles in te voeren. Dat ligt sinds de opstart van de regering, op 1 oktober 2020, op de kabinetten van ministers Dermagne en De Bleeker. Uit een mondelinge vraag van Dierick van begin dit jaar bleek dat de minister pas tegen september 2022 een wetsontwerp zal voorzien.

Dierick: “Ik roep de ministers op spoed te zetten achter dit wetsontwerp. De financiële situatie van vele consumenten is danig verslecht, dat wachten geen optie meer is. Zij mogen niet nog dieper in de problemen geduwd worden door de hoge invorderingskosten. Zo verhinderen we dat de schuldindustrie woekerwinsten boekt op de kap van mensen die in de problemen zitten. Handelaars hebben er ook geen baat bij dat meer consumenten in de schulden geraken. Ook zij willen dat hun factuur worden betaald. Samen moeten we de schuldenlast aanpakken.”

Berekening van het plafond op invorderingskosten

  • Max. 40 euro wanneer de hoofdsom niet hoger is dan 400 euro
  • 10% op de schijf van 400,01 tot 5000 euro
  • 5% op de schijf van 5000,01 tot 10.000 euro
  • 1% op de schijf van 10.000,01 tot 200.000 euro
  • 0,5% op de schijf vanaf 200.000,01 euro
  • Totaal van de kosten mag nooit meer dan 6650 euro bedragen

Bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Meer informatie: Leen Dierick - 0478/42 80 00