Kamerlid Leen Dierick (CD&V) roept de regering in een resolutie op om het gebruik van elektronische en contactloze betalingen aan te moedigen. “63% van onze transacties gebeuren nog in contanten. België hinkt op vlak van elektronisch en digitaal betalen achterop ten opzichte van onze buurlanden. Het is tijd voor een inhaalbeweging. De coronacrisis moet ons aanzetten om sneller de omschakeling te maken. Elektronisch betalen is de toekomst. Het is immers veiliger, eenvoudiger en efficiënter voor consument én onderneming,” aldus Dierick.

De CD&V-resolutie bevat verschillende voorstellen. Zo vraagt Dierick onder meer de regering om de mogelijkheid te onderzoeken om één betaalapp te ontwikkelen, al dan niet in overleg met de eurozonelanden, waarmee de consument gemakkelijk digitaal kan betalen. “Het aantal contactloze betalingen neemt toe in coronatijden,” licht Dierick toe. “Deze bieden een veilig alternatief voor betalen met cash of kaart omdat ze het besmettingsgevaar minimaliseren.” Ook stelt ze een sensibiliseringscampagne voor, om zowel consument als ondernemer vertrouwd te maken met digitale betalingen.

Daarnaast wil de christendemocrate ondernemers een duwtje in de rug geven om vaker elektronische en digitale betalingen te gebruiken. “Ik vraag de regering na te gaan welke sectoren en welke profielen van ondernemers op dit vlak achterop hinken. Vervolgens kan de minister met die sectoren bespreken hoe men elektronisch en digitaal betalen kan stimuleren,” legt Dierick uit.

“Handelaars willen soms geen digitale manier aanbieden omdat het te kostelijk zou zijn. Ik pleit daarom voor een online vergelijkingstool van de FOD Economie waarop we ondernemers optimaal inlichten over de kosten van onderhoud, abonnement, huur terminals en transacties. Zo kunnen handelaars goed geïnformeerd de meest voordelige keuze maken,” aldus Dierick. "Tenslotte vraag ik de regering ook de verhoogde investeringsaftrek te verlengen of de bestaande aftrek voor digitale activa te verhogen, om ondernemers aan te moedigen de omschakeling te maken.”

“We willen contante betalingen zeker niet verbieden of stigmatiseren,” benadrukt Dierick. “Maar meer elektronisch en digitaal betalen is een win-win voor consument en verkoper. We moeten alle stakeholders daarom informeren over de voordelen en ondernemingen ondersteunen en aanmoedigen om de omschakeling te maken.”

Dierick is al jaren pleitbezorger van digitale betalingen. Eerder diende ze al een wetsvoorstel in om elke ondernemer te verplichten om één digitale manier aan te bieden.

Meer informatie: 

Leen Dierick: 0478 42 80 00