De regering moet op Europees niveau aandringen op een wetgevend initiatief om tot één universele lader voor elektronica te komen. Dat vraagt federaal volksvertegenwoordiger Leen Dierick in een resolutie die ze neerlegde in de Kamer. Dierick: “Vaak wordt een oplader standaard meegeleverd in de verpakking van een elektronisch product. Doorheen de jaren verzamelen we zo ongewild een hoop verschillende soorten opladers voor bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablets of e-readers. Dat is niet alleen frustrerend, maar leidt ook tot meer elektronisch afval. Het Europees parlement dringt al meer dan tien jaar aan op een universele oplader. Ons land moet mee aan de kar trekken om dit voornemen eindelijk in de praktijk te zetten.”

Ondanks herhaaldelijke oproepen vanuit het Europese Parlement blijft het wachten op één universele oplader voor kleine en middelgrote elektronica. Consumenten hebben vaak diverse opladers voor verschillende toestellen, die ze vaak niet meer gebruiken eenmaal het toestel versleten is. Tot enkele jaren geleden hadden Nokia, Huawei, Samsung en Apple elk hun eigen smartphone-opladers. Zelfs binnen het eigen merk bestonden er verschillende variaties.

De Europese commissie schatte de totale jaarlijkse afvalberg van in onbruik geraakte opladers op 51.000 ton.

“Gelukkig zijn er reeds vrijwillige overeenkomsten tussen bedrijven in de telecomsector die de soorten opladers op de markt al hebben uitgedund,” licht Dierick toe. “Het valt te betreuren dat techgiganten als Apple zich verzetten tegen de duurzame en ecologische oplossing: één universele oplader voor alle smartphones. Ook wat laptops betreft is er op dit vlak nog werk aan de winkel.

Het Europees Parlement keurde in januari 2020 een resolutie goed om de Europese Commissie te verzoeken een wettelijk kader op te stellen voor een universele oplader. Ondertussen is de deadline om te komen tot een wetgevend initiatief tegen de zomer van 2020 verstreken.

Dierick vraagt nu de regering om op Europees vlak aan te dringen op een wetgevend kader voor een universele oplader. Daarnaast verzoekt ze binnen de twaalf maanden een federaal actieplan rond circulaire economie uit te werken met aandacht voor de toename van elektronisch afval.

Dierick benadrukt nog dat verouderde elektronica naar het containerpark moeten en niet bij het restafval mogen belanden. “Zo wordt dit elektronisch afval nog gerecycleerd en krijgt het een nieuw leven,” aldus Dierick.

Contact:

Leen Dierick - 0478/42 80 00