Het wetsvoorstel van Cd&v-Kamerlid Leen Dierick dat de activiteiten van minderjarige influencers verduidelijkt werd vandaag door de plenaire vergadering in overweging genomen. Het voorstel laat hen toe om meer en flexibeler prestaties te leveren. Verder biedt het ouders en kinderen meer rechtszekerheid wat vergoede opnames op sociale media betreft.

Steeds meer minderjarigen krijgen een vergoeding voor het beeldmateriaal dat zij delen op sociale media. Ze krijgen deze vergoeding omdat ze producten promoten bij hun volgers. Dit soort profielen worden in de marketing gedefinieerd als ‘influencers’. 

De wet verbiedt echter kinderarbeid onder 15 jaar. Individuele afwijkingen worden enkel toegestaan voor welbepaalde activiteiten, zoals fotoshoots, acteerwerk en muzikale activiteiten. Deze activiteiten zijn beperkt in tijd en frequentie. Vergoedingen worden gestort op een rekening op naam van het kind, die tot het zestiende levensjaar geblokkeerd is.

Het wetsvoorstel van Dierick bepaalt dat influencers een individuele afwijking moeten aanvragen in twee gevallen: wanneer er een mondeling of schriftelijke overeenkomst is met een bepaalde partij om een product op sociale media te promoten, of wanneer een influencer een product promoot dat een bedrijf naar hem of haar opstuurde, zonder specifieke opdracht.

Daarnaast wil Dierick met het wetsvoorstel de regels aanpassen aan de nieuwe activiteiten van influencers. Op verschillende vlakken is er een actualisatie nodig. “Zo vallen de opnames voor sociale media niet onder de noemer ‘shoots’. Daarom willen we deze term vervangen door ‘audiovisuele opname’, zodat ook influencers gebruik kunnen maken van systeem van individuele afwijkingen.”

Dierick wil ook het aantal activiteiten per jaar via individuele afwijking optrekken. “Influencers doen vaak meer activiteiten dan de wet nu toelaat, maar deze duren vaak niet lang. Een tiktok opnemen neemt bijvoorbeeld veel minder tijd in beslag dan een acteerprestatie,” licht Dierick toe.

Daarnaast legt het voorstel een maximaal aantal uren vast waarop een kind prestaties mag leveren. “Ook organisaties of productiehuizen die beroep doen op kinderen, zijn vragende partij voor dergelijke regeling. Zij vinden het vervelend dat ze voor korte activiteiten steeds een volledige dag kwijt zijn waarop het kind zijn prestaties kan verrichten. Volgens hen is het beter om met een systeem van uren te werken die flexibel gespreid kunnen worden over meerdere momenten,” aldus Dierick.

Tenslotte wil Dierick de procedure vereenvoudigen voor volwassen influencers wat betreft de aanvraag van een individuele afwijking wanneer zij hun kinderen laten optreden. Vandaag zijn deze influencers verplicht om dergelijke individuele afwijking aan te vragen. Dierick: “Deze regel blijft echter dode letter, omdat het in de praktijk niet haalbaar of realistisch is om tijdig een afwijking aan te vragen en te verkrijgen. Daarom pleiten we voor een eenvoudige en digitale manier van aanvragen voor die individuele afwijkingen.”

Uit onderzoek van de Universiteit Gent blijkt de wetgeving voor veel influencers een moeilijk te ontwarren kluwen te zijn. “Het is voor influencers niet evident om alle regels terug te vinden waaraan ze zich moeten houden als ze hun kinderen afbeelden op sociale media in een commerciële post,” volgens Liselot Hudders, Professor Communicatiewetenschappen aan de Ugent en bezielster van het platform Magditonline.be. “De huidige regels zijn ook vaak moeilijk toepasbaar in een influencer context en zijn aan herziening toe,” geeft ze mee. Op de site Magditonline.be vinden influencers een overzicht van de wetgeving die op hen van toepassing is en worden de moeilijkheden die je kan ervaren als je je kind afbeeldt op sociale media in kaart gebracht."    

Contact:

Leen Dierick - 0478/42 80 00