Cd&v roept minister van Energie Tinne Van der Straeten op om spoed te zetten achter de beloofde hervorming van het sociaal energietarief. Op 1 juli loopt het uitgebreide sociaal energietarief af voor 500.000 mensen, waardoor hun factuur sterk verhoogd wordt. Cd&v diende daarom een resolutie in met eigen voorstellen voor de hervorming. Het sociaal energietarief mag niet langer beperkt blijven tot mensen die een leefloon krijgen, of een ander sociaal statuut hebben, maar moet gelden voor iedereen met een laag inkomen. Het voordeel moet wel afnemen naarmate je meer verdient. “Op die manier valt wie weinig verdient, maar toch geen sociaal statuut heeft, niet langer uit de boot.”

Nahima Lanjri: “Het sociaal energietarief wordt nu toegekend aan mensen in een kwetsbare situatie, denk maar aan ouderen met een inkomensgarantie, mensen met een handicap en mensen die een leefloon krijgen. Op deze manier beschermen we deze mensen met een sociaal statuut tegen energie-armoede.”

Leen Dierick: “Maar helaas krijgen enkel mensen met een sociaal statuut het sociaal energietarief. Mensen die werken en nauwelijks meer verdienen, maar geen sociaal statuut hebben, krijgen geen sociaal tarief. Dat vinden wij niet fair.”

Het sociaal energietarief wordt vandaag enkel toegekend aan de hand van sociale statuten, zoals aan ouderen met een inkomensgarantie, mensen met een handicap of mensen met een leefloon. Op die manier zorgt het sociaal energietarief voor een inactiviteitsval. “Wie een leefloon krijgt, geniet van een sociaal tarief. Maar als men terug aan de slag gaat, krijgt men plots geen sociaal tarief meer. Werken wordt dan financieel minder aantrekkelijk dan niet werken”, aldus Nahima Lanjri.

Tijdens de energiecrisis werd het sociaal energietarief tijdelijk uitgebreid waardoor tot 1 juli 500.000 extra gezinnen de ondersteuning ontvangen. “Het verschil tussen wie net wel en wie net niet recht heeft op het sociaal energietarief is daardoor heel groot. Het sociaal energietarief is toe aan een grondige hervorming”, zegt Leen Dierick.

Deze tijdelijke maatregel stopt op 1 juli, waardoor de gezinnen die het sociaal energietarief verliezen tot 1.400 euro per jaar extra zullen moeten betalen voor hun energiefactuur. Cd&v stelt daarom voor het sociaal energietarief ook toe te kennen aan mensen met een beperkt inkomen en het tarief degressief te maken. Huishoudens die onder een bepaalde inkomensgrens vallen, moeten het sociaal energietarief volledig ontvangen.  Cd&v wil daarbij de inkomensgrenzen voor de verhoogde tegemoetkoming gebruiken. Boven die inkomensgrens ontvangen huishoudens een kleiner voordeel dat uiteindelijk 0 (geen sociaal tarief) wordt bij 150% van die inkomensgrens. “Mensen die werken en een beperkt inkomen hebben, moeten ook recht hebben op het sociaal energietarief. We koppelen voortaan het sociaal tarief aan het inkomen van de rechthebbende, en niet langer aan zijn of haar statuut. Hoe meer je verdient, hoe minder sociaal tarief je zal krijgen. Op die manier zullen mensen die een paar euro’s boven de inkomensgrens verdienen, niet het volledig voordeel van het sociaal tarief voor energie verliezen, maar degressief een minder groot voordeel krijgen”, zegt Nahima Lanjri.

Meer informatie

  • Nahima Lanjri, 0495535150
  • Leen Dierick, 0478428000 

Link naar resolutie:

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/3263/55K3263001.pdf