Kamerleden Leen Dierick en Nathalie Muylle (CD&V) willen het begin van de winter- en zomersolden voortaan uitstellen naar respectievelijk 1 februari en 1 augustus. Ze hebben hiertoe een amendement ingediend op een eerder CD&V-voorstel. Eerder dit jaar diende Dierick ook een voorstel in om de sperperiode af te schaffen, omdat deze door omzeiling praktisch uitgehold wordt.

Tijdens het zomerseizoen zijn de solden met 1 maand uitgesteld om zo de winkels de nodige tijd te kunnen geven om hun producten aan normale prijzen te kunnen verkopen. Dierick en Muylle hadden nu ook een wetsvoorstel klaar om de solden met 1 maand uit te stellen: de niet-essentiële winkels zijn pas terug open sinds 1 december en op 2 januari starten de solden al. De sector zelf was enorm verdeeld over het al dan niet uitstellen van de solden. Minister Dermagne heeft echter woensdag aangekondigd om de wintersolden niet met een maand uit te stellen. De wintersolden zullen op maandag 4 januari 2021 van start gaan en niet zoals de wet voorziet op zaterdag 2 januari.

Via een amendement op het eerder ingediend voorstel van CD&V willen Dierick en Muylle echter de solden zowel in zomer als in winter voortaan definitief uitstellen naar een later moment.

Leen Dierick: “De weersomstandigheden zijn grondig veranderd in ons land. Hierdoor heeft de consument zowel zijn zomer- als zijn winterkleding op een later moment nodig. De hevigste winterprik is er vaak maar in februari en onze zomerkledij hebben we pas nodig in juli en augustus. De solden, die een seizoensopruiming zijn, worden dan ook best verschoven met één maand.” 

Nathalie Muylle: “We hebben voor dit voorstel uitgebreid overlegd met de sector. Vele handelaars in de sector kleding, schoenen en lederwaren zijn ook vragende partij voor een definitieve verschuiving.

Eerder dit jaar diende Dierick een wetsvoorstel in om de sperperiode af te schaffen. In deze periode mogen handelaars van kleding, schoenen en lederwaren geen prijsverminderingen aankondigen. “Nergens anders in Europa bestaat dergelijke aanloop op de solden. Ooit diende deze sperperiode om alle handelaars op hetzelfde moment te doen starten met solden. In de praktijk schiet deze sperperiode dit oorspronkelijke doel voorbij. Handelaars omzeilen deze door koppelverkoop, hoeveelheidskortingen en fluistersolden. Door dit af te schaffen bieden we duidelijkheid aan handelaars. De soldenperiode willen we wel behouden, maar dus uitgesteld naar een geschikter moment.”  

Meer informatie:

Leen Dierick 0478/42 80 00