CD&V-Kamerlid Leen Dierick heeft een wetsvoorstel ingediend dat er voor zal zorgen dat de verplichte inschrijving van syndici in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) beter wordt nageleefd. Dit door middel van de invoering van een sanctie voor het niet-registeren van een syndicus door een vereniging van mede-eigenaars. Sinds 2017 moeten syndici zich laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Toch is 2 op de 3 syndici nog altijd niet geregistreerd. 

Dierick: “Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars voert controles uit bij syndici, om misbruiken of onwettige zaken aan te pakken. Zo kan dit instituut sancties opleggen, syndici schorsen of zelfs schrappen. Deze controle is echter niet mogelijk bij de vele niet-geregistreerde syndici, die deze functie illegaal uitoefenen. Sommige bewoners (van meergezinswoningen of appartementen) weten zelfs niet wie hun syndicus is, of de persoon in kwestie zich effectief syndicus mag noemen en van welke panden hij of zij syndicus is. De verplichte registratie biedt een betere bescherming voor mede-eigenaars en erkenning aan de syndicus voor zijn jobZo is het gemakkelijk na te gaan of een syndicus zijn beroep al dan niet legaal uitoefent. Bewoners hebben het recht te weten dat hun woonst al dan niet in goede handen is van een erkend syndicus.

Sinds 1 april 2017 is elke vereniging van mede-eigenaars verplicht de gegevens van haar syndicus te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Deze verplichting geldt voor elke syndicus, professioneel of niet-professioneel, fysiek (natuurlijke) persoon of rechtspersoon.

Deze verplichte registratie laat bewoners toe om gemakkelijk de gegevens van een syndicus te raadplegen. Verenigingen van mede-eigenaars worden zo ook beter geïnformeerd wanneer er zich problemen voordoen. De registratie zorgt ook voor een eenvoudigere opsporing van fraudeurs, syndici die het beroep onwettig uitoefenen. Ook voor een syndicus biedt de registratie een erkenning voor hun job. Dat is belangrijk, aangezien syndici een belangrijke rol spelen in het beheer van mede-eigendommen. Bovendien oefenen zij een knelpuntberoep uit. “Met dit wetsvoorstel willen we de professionalisering van het beroep syndicus een duw in de rug geven,” zegt Dierick.

Ten slotte vergemakkelijkt de verplichte registratie de controle door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Dit instituut heeft de afgelopen vijf jaar 1620 klachten ontvangen. De meeste klachten en inbreuken gaan over onder meer het niet opmaken van een schriftelijk syndicuscontract, geen of foute boekhouding en slordigheid bij het houden van de algemene vergadering van mede-eigenaars. Het BIV heeft de laatste vijf jaar 97 “syndicus”-controles uitgevoerd waarvan 7 in 2019. In 2019 hebben zij 59 sancties genomen ten aanzien van syndici en 19 syndici geschorst en 7 geschrapt. Deze controle is echter niet mogelijk bij niet-geregistreerde syndici.

Het wetsvoorstel voorziet een administratieve sanctie, geen strafrechtelijke. Strafsancties worden immers vervolgd door de vaak overbelaste parketten, waardoor de uitvoering vertraging zou oplopen. 

Contact: Leen Dierick - 0478/42 80 00