Oost-Vlaams cd&v-Kamerlid Leen Dierick (cd&v) dient een voorstel in voor de oprichting van een info- en meldpunt kinderarbeid. Daarmee wil ze de wet ook aanpassen aan modernere vormen van kinderarbeid, zoals kidfluencers.

87% van de Belgische jongeren volgt influencers op sociale media. 1 op de 3 Belgen  die influencers volgen, heeft de voorbije 3 maanden iets gekocht nadat het werd aangeprezen door een influencer. Ook steeds meer minderjarigen krijgen vandaag een vergoeding voor het beeldmateriaal dat zij delen, maar de huidige wetgeving kinderarbeid is nog steeds niet aangepast aan kidfluencer-activiteiten.

Op de wet op kinderarbeid kunnen wel individuele afwijkingen worden aangevraagd. In 2022 werden er op die manier 833 individuele afwijkingen toegekend door de arbeidsinspectie, maar het is onbekend hoeveel daarvan werden aangevraagd door influencers. “Het aantal verzoeken rond influencen wordt door de arbeidsinspectie geschat op tien per jaar. Dat belachelijk lage getal toont enkel aan dat de ouders niet op de hoogte zijn van de wettelijk verplichting om hun activiteiten te melden als ze hun kinderen inschakelen. Vandaag wordt er voornamelijk gewerkt in een juridisch grijs gebied: er zijn wettelijke verplichtingen maar deze worden niet of onvoldoende afgedwongen”, zegt Dierick.

Om onregelmatigheden tegen te gaan en kinderen maximale bescherming te blijven bieden pleit Leen Dierick voor de oprichting van een online informatie- en meldpunt kinderarbeid, zoals dat ook al in Nederland bestaat. “Het voorstel heeft drie doelstellingen: sensibiliseren en ouders informeren over hun wettelijke verplichtingen, misbruiken en zware inbreuken sneller aan het licht laten komen en opvolgen, en tot slot een wetgevend kader te creëren aangepast aan de digitale evolutie”, verduidelijkt Leen Dierick. “We kunnen hen zo ook op een toegankelijke manier wijzen op de mogelijke gevaren van het online plaatsen van afbeeldingen of filmpjes van kinderen op het internet.”

Bovendien krijgt iedereen die vermoedt dat kinderen harder moeten werken dan wettelijk toegestaan is om geld te verdienen als influencer of blogger, de mogelijkheid om hiervan een melding te doen. Het is de arbeidsinspectie Toezicht op Sociale Wetten die dan kan beslissen om deze meldingen verder te onderzoeken en hier eventuele gevolgen aan te koppelen.

Grijze zone

Leen Dierick diende eerder ook al een wetsvoorstel in dat er specifiek toe gericht is om minderjarige influencers en hun ouders beter te beschermen en rechtszekerheid te geven door een juridisch kader te voorzien, zoals daarrond in Frankrijk en Nederland al stappen zijn of worden gezet. “De huidige wetgeving kinderarbeid is in een tijdsgeest gemaakt om kinderen te beschermen tegen fysiek zwaar of risicovol werk en dus onvoldoende afgestemd aan het huidige digitale tijdperk en nieuwe fenomenen zoals influencen. Mijn wetsvoorstel zorgt dat kidfluencer-activiteiten mogelijk worden binnen een strikt en duidelijk regelgevend kader.”

Meer informatie?

Leen Dierick – 0478 42 80 00

https://www.leendierick.be/nieuws/cdenv-wil-duidelijke-regels-en-meer-flexibiliteit-voor-minderjarige-influencers-2/

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2943/55K2943001.pdf