cd&v-Kamerlid Leen Dierick heeft een wetsvoorstel ingediend om het toezicht te versterken op verkopers van gsm-verzekeringen. Zo wil ze de consument beschermen tegen dure contracten met slechte voorwaarden. 

Dierick: “Een nieuwe gsm is vaak een dure aankoop. Om hoge herstellingskosten door schade te vermijden, adviseren verkopers vaak om een verzekering af te sluiten. Helaas blijkt dat de verkoper de voorwaarden en inhoud van de verzekering vaak zelf niet goed kent. Zij zijn meestal gespecialiseerd in elektronica, maar weten weinig over verzekeringen. Daarom wil mijn voorstel dat verkopers van gsm-verzekeringen voortaan onder het toezicht vallen van de FSMA. Op die manier zullen zij meer kennis hebben over deze producten, waarmee ze de consument beter kunnen inlichten.

Het aantal klachten over gsm-verzekeringen is in 2020 opnieuw gestegen met 112%, tot 651 klachten. Dat bleek uit het jaarverslag van de Ombudsman van de Verzekeringen. In 2019 stelde de Ombudsman al een forse stijging vast van 77% in het aantal klachten.

De indieners van de klachten stellen meestal dat ze onder druk werden gezet om een verzekering af te sluiten, zonder dat ze op de hoogte waren van de voorwaarden en de inhoud van het contract. Pas later merkt de consument het totaalbedrag dat hij jaarlijks betaalt aan de verzekering. Bovendien staat de premie vaak niet in verhouding tot de prijs van de smartphone.

Verder zijn de algemene voorwaarden van deze verzekeringen niet altijd duidelijk en begrijpelijk opgesteld. Dat bleek uit onderzoek van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de toezichthouder van de financiële sector) uit 2019. Dezelfde studie toonde aan dat de bewijslast vooral bij de verzekeringnemer ligt. Die moet aantonen dat de schade gedekt wordt door de overeenkomst en dat de uitsluitingsgronden niet gelden. Ten slotte wees de FSMA erop dat verkopers een te positief beeld scheppen van de verzekering, waarbij amper ingegaan wordt op risico’s of voorwaarden.

Het voorstel van Dierick wil gsm-verzekeringsverkopers onder toezicht van de FSMA plaatsen. De FSMA is de toezichthouder van de financiële sector. Deze overheidsinstantie gaat dan na of ingeschrevenen over de nodige deskundigheid en professionele betrouwbaarheid beschikken die vereist zijn voor de uitoefening van de functie. Momenteel moeten alleen verkopers van verzekeringsproducten met een jaarlijkse premie boven 200€ zich aansluiten bij het FSMA. cd&v wil de regels verstrengen, door de verplichting uit te breiden naar verkopers van verzekeringsproducten met jaarlijkse premie hoger dan 50€.

Meer informatie:

Leen Dierick - 0478 42 80 00