De regering besliste in februari 2022 dat ieder huishouden recht heeft op een verwarmingspremie van honderd euro. Het merendeel ontvangt die automatisch via de energieleverancier, maar dat geldt niet voor iedereen. Wie uit de boot viel, heeft nog tot en met 15 oktober om de premie zelf aan te vragen. Kamerlid Leen Dierick roept op om de deadline om de premie aan te vragen te verlaten.

Kamerlid Leen Dierick waarschuwde in de commissie Energie al meermaals dat niet iedereen die recht heeft op de premie die ook zal ontvangen. Ze roept minister Tinne Van der Straeten op om de deadline voor het aanvragen van de premie nu ook formeel te verlengen, minstens tot het einde van het jaar. 

Leen Dierick: “De minister moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen zijn verwarmingspremie krijgt. Wie recht heeft op ondersteuning moet die ook ontvangen. Voor veel mensen betekent honderd euro in deze tijden heel veel.” 

cd&v klaagt ook de gebrekkige verwerking van aanvragen door de administratie aan, waardoor rechthebbenden na hun aanvraag nog maandenlang op de premie moeten wachten.

Met het voorstel om de deadline te verlaten winnen de huishoudens tijd om hun aanvraag te doen en de administratie om ze te verwerken, weet Dierick.

Een tweede groep die de premie niet zal ontvangen zijn weduwes en weduwenaars bij wie het energiecontract op de naam van de overleden partner staat – aangezien het ontvangen van de premie loopt via het rijksregister. Minister Van der Straeten moet ook voor hen snel een aparte regeling uitwerken, vraagt Dierick. “Het kan niet dat zij in hun situatie minder steun ontvangen door een onnauwkeurige verwerking of gebrek aan actuele gegevens.”

De aanvraagperiode mag niet afgesloten worden als de knelpunten niet zijn weggewerkt, besluit Dierick. We moeten hieruit leren en niet dezelfde fouten maken voor het nieuwe basispakket energie dat de regering beslist heeft.

Contact:

Leen Dierick - 0478 42 80 00