CD&V roept de Economische Inspectie en de energieregulator CREG op om wanpraktijken bij bepaalde energieleveranciers aan te pakken. Dierick: “Er komen heel wat vragen binnen van consumenten over de bedenkelijke praktijken bij hun energieleveranciers. Consumenten mogen niet de dupe zijn van de ‘cowboys’ in de sector.”

Dierick doet deze oproep naar aanleiding van ongebruikelijke praktijken bij energieleverancier Octa+. Vele klanten, die eigenaars zijn van zonnepanelen, kregen recent te lezen dat ze vanaf 1 januari 2022 een bijkomende kost moeten betalen. Die zou dienen voor het herstel van het evenwicht op het elektriciteitsnet, die van toepassing is op zowel de afname als op de injectie van elektriciteit. Octa+ doet daarbij uitschijnen de overheid het bedrijf verplicht om deze extra kost aan te rekenen. “Feitelijk onwaar,” volgens CD&V-Kamerlid en energie-experte Leen Dierick. Dat het geen verplichting is, blijkt ook uit het antwoord van Minister Van der Straeten op de vraag van Dierick. “Het is geen verplichting, en de manier waarop Octa+ de maatregel doorvoert is niet gebruikelijk,” antwoordde de minister in de commissie Energie van 18 januari 2022.

Dierick hekelt de oneigenlijke gebruiken van Octa+: “Dergelijke praktijken doen de wenkbrauwen fronsen. De consumenten worden met de rug tegen de muur gezet. Octa+ mailt de klanten dat ze verplicht zijn om die extra bijdrage door te rekenen. Als ze niet akkoord gaan, wordt het contract opgezegd en moeten ze een andere leverancier zoeken. Met deze bijkomende kost wil Octa+ ingrijpen in de bestaande contracten van haar klanten. Ook dat is niet toegestaan.”                                                                                                                                         

De CREG en de Economische Inspectie zijn ondertussen met een onderzoek bezig. Dierick kijkt uit naar de resultaten van dit onderzoek en roept op tot meer en strengere controles door de Economische Inspectie.

Dergelijke bedenkelijke praktijken komen niet alleen bij Octa+ voor. Recent werden vele consumenten gedwongen om een voordelig vast contract om te zetten naar een variabel contract. Nochtans kan het eenzijdig wijzigen van een contract niet. Ook over de verkoopmethodieken van energieleveranciers komen klachten binnen. De herroepingstermijn van 14 dagen wordt niet altijd gerespecteerd en ook bij de verkoop op afstand worden sluwe technieken gebruikt. Ten slotte is er de problematiek van de hoge voorschotfacturen, waarbij de berekening niet altijd even transparant is en waarbij de consument niet altijd het recht heeft om te weigeren.

De vele klachten van de consumenten moeten de overheid tot actie aanmanen. Het zijn voor energieleveranciers geen evidente tijden, maar dat is geen wild card om de regels aan hun laars te lappen. Er zitten duidelijk een aantal cowboys onder de energieleveranciers. De CREG en de Economische Inspectie moeten hier snel en kordaat tegen optreden,”  aldus Dierick. “Dergelijke cowboys zijn schadelijk voor de consumenten, maar bovendien stellen ze de goede energieleveranciers ook in een kwaad daglicht. Consumenten worden al geconfronteerd met hoge energieprijzen, nu nog eens bedot worden door een energieleverancier kan écht niet."

Meer informatie
Leen Dierick: 0478 42 80 00