In België doken begin september 2018 de eerste besmettingen van Afrikaanse varkenspest (AVP) op bij everzwijnen in de provincie Luxemburg. De laatste virale circulatie dateerde van 1 oktober 2019 in ons land. “Dit betekent dat we sindsdien 1 jaar vrijgesteld zijn van Afrikaanse varkenspest. Ik ben dan ook zeer tevreden dat de nieuwe Minister van Landbouw David Clarinval (MR) een dossier heeft ingediend bij de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) om het AVP-vrij statuut te verkrijgen,” geeft Oost-Vlaams CD&V Kamerlid Leen Dierick aan.

Sinds Belgische varkens besmet raakten, hebben heel wat landen een verbod ingevoerd voor de import van Belgisch varkensvlees. Belgisch varkensvlees kwam hierdoor voornamelijk terecht op de Europese interne markt. Nu Duitsland ook onderhevig is aan exportbeperkende maatregelen ten gevolge van de vastgestelde AVP-besmettingen wordt de Europese interne markt overspoeld met Europees varkensvlees, wat een negatief en dalend effect heeft op de varkensprijzen in Europa.

“Laten we hopen dat we snel antwoord krijgen van de OIE en een positief antwoord ontvangen in de vorm van AVP-vrij verklaard België,” benadruk CD&V-Kamerlid Leen Dierick.

Kamerlid Leen Dierick wil alvast verder kijken en diende op 23 oktober 2020 een nieuwe parlementaire vraag in aan bevoegd Minister Clarinval. Ze vraagt hierin aan de Minister om de nodige acties te ondernemen om de export zo snel als mogelijk opnieuw op gang te brengen. “Er wordt verwacht dat de export naar derde landen, na het verkrijgen van het AVP-vrij statuut, enkele maanden zal duren vooraleer er daadwerkelijk geëxporteerd kan worden,” geeft Leen Dierick aan. “Het is dan ook belangrijk dat de Minister onze varkenssector voorbereidt op de nieuwe exportmogelijkheden die er zullen komen bij het verkrijgen van een AVP-vrij statuut.”

Ten slotte pleit mevrouw Dierick voor een grondige evaluatie van de epidemiologisch AVP-uitbraak vanaf de eerste vaststellingen in ons land tot en met het verkrijgen van het AVP-vrij statuut. “Via deze evaluatie kunnen we duidelijk zien wat goed en minder goed liep en hoe we in de toekomst ons beter kunnen wapenen tegen een nieuwe epidemiologische uitbraak bij dieren,” besluit mevrouw Dierick.

Contact:

Leen Dierick – 0478/42 80 00