In de commissie Mobiliteit heeft CD&V-Kamerlid Leen Dierick minister Georges Gilkinet (Ecolo) ondervraagd over de plannen van Infrabel om spoorlijnen L54 Y Heike‐Sint‐Niklaas en L57 Dendermonde‐Lokeren te sluiten. De minister benadrukte dat er deze legislatuur geen spoorlijnen zullen gesloten worden.

De Franstalige nieuwswebsite L-post bracht onlangs aan het licht dat deze sluiting op tafel ligt in kader van besparingen bij de spoorinfrastructuurbeheerder. CD&V verzet zich met klem tegen deze plannen. Nu blijkt dat de minister niet van plan is om spoorlijnen te sluiten deze legislatuur.

Dierick: “We zijn gerustgesteld, maar ook ontgoocheld in de manier waarop Infrabel werkt. Als dit de manier is van Infrabel om druk te zetten om extra financiele middelen te krijgen, dan is dat een jammere manier van werken. Deze plannen hebben mensen onnodig ongerust gemaakt. Het vertrouwen van de lokale besturen in Infrabel heeft bovendien een deuk gekregen,” aldus Leen Dierick, die ook als eerste schepen in het stadsbestuur van Dendermonde zetelt.

Dierick: “Vele treinreizigers zijn aangewezen op deze trajecten voor hun dagelijkse verplaatsingen. Het nieuws over de mogelijke sluiting heeft vele mensen en lokale besturen in deze regio terecht ongerust gemaakt. Dergelijke beslissing zou overigens haaks staan op het voornemen van de minister om het spoorvervoer van zowel personen als goederen een impuls te geven, door investeringen in onderhoud en uitbreiding van spoorinfrastructuur. Voor CD&V moeten we meer investeren in betere spoorinfrastructuur, niet minder. Het regeerakkoord streeft zelfs naar een verdubbeling van het volume van het spoorverkeer tegen 2030. Het sluiten van deze spoorlijnen zou ook een grote impact hebben op de lokale mobiliteit. Treinreizigers uit Zele bijvoorbeeld dienen dan een afstand van 7 tot 12 km te overbruggen naar de dichtstbijzijnde stations in Lokeren of Dendermonde.”

Naast de lijnen L54 en L57 in Vlaanderen zouden ook in Wallonië drie lijnen worden afgeschaft. De afschaffing werd besproken als één van de gevolgen van besparingen in de investeringsbudgetten, naast opgeschoven onderhoud en lagere commerciële snelheden.

De minister belooft nu werk te maken van een investeringsplan voor de komende 10 jaar om het behoud van de spoorlijnen en een beter en robuuster spoorwegnetwerk te garanderen.

Contact:

Leen Dierick - 0478 42 80 00