In de Kamercommissie Energie van 13 mei werd beslist om 12 miljoen euro vrij te maken voor de strijd tegen energie-armoede.  Kamerlid Leen Dierick (CD&V) steunde namens de CD&V-fractie het wetsvoorstel van collega Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen) om extra middelen te voorzien in de strijd tegen energie-armoede. Uit een studie van de CREG van december 2019 bleek dat ministens 400.000 gezinnen in energie-armoede leven. “Met deze extra middelen kunnen we meer dan 120.000 gezinnen een duwtje in de rug geven om de strijd te winnen tegen hun energie-armoede problematiek.”, benadrukt Leen Dierick (CD&V)

Hoe gaan we hiervoor zorgen?

In de strijd tegen de verhoging van de elektriciteit- en gasfactuur heeft de regering Di Rupo in 2012 beslist om de federale bijdrage elektriciteit en aardgas onder controle te houden door onder meer de middelen van de sociale energiefondsen gas en elektriciteit niet meer te indexeren. Deze fondsen financieren de opdracht van OCMW’s rond schuldbemiddeling. Ze laten ook toe om gezinnen bij te staan die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen. Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag van 53 miljoen euro gebruikt. Op 16 oktober 2019 pleitte het Platform tegen energiearmoede (Koning Boudewijnstichting) om de bevriezing van het fonds stop te zetten. Dan zouden de middelen toenemen met 6 miljoen euro per jaar  (in totaal 59 miljoen euro).

Zonder de federale bijdrage elektriciteit en aardgas voor consumenten en bedrijven te verhogen, laat het wetsvoorstel de indexering toe van het bedrag dat de sociale energiefondsen in 2020 ter beschikking krijgen. De middelen daarvoor komen uit het saldo van de fondsen voor de forfaitaire vermindering voor verwarming met aardgas en elektriciteit. Ook voor de volgende jaren kunnen deze fondsen voor de indexering worden gebruikt.

Anders dan de regeling voor het jaar 2019, is er nu voor gezorgd dat er geen uitvoeringsbesluit meer nodig is. De CREG kan dit als beheerder van deze fondsen onmiddellijk implementeren.

Ook in de Coronacrisis nemen we maatregelen om energie-armoede structureel te bestrijden.

Meer informatie

Contact Leen Dierick – 0478 42 80 00