cd&v stelt energievisie 2050 voor: “Bouw van kleine modulaire kernreactoren in combinatie met meer hernieuwbare energie is  verstandig groen energiebeleid

Vandaag stelt cd&v tijdens een studiedag haar energievisie voor ons land voor de volgende decennia voor. De partij zet in op een combinatie van kernenergie als stabiele energiebron met méér hernieuwbare energie. Dit gesterkt door een sterk Europees beleid dat innovatie en technologische ontwikkelingen op vlak van nucleaire en hernieuwbare energie stimuleert. Ambitieus, maar verstandig groen, dat moet voor cd&v de leidraad zijn voor het energiebeleid in België en in Europa. Voor cd&v is een verstandig groen energiebeleid gebaseerd op technologische innovaties, strategische onafhankelijkheid binnen een Europese context en welvaartscreatie voor iedereen.

Inzetten op hernieuwbaar

Cd&v wil het potentieel wind- en zonne-energie in Vlaanderen veel meer benutten. Vandaag is meer dan 90% van de Vlaamse geschikte dakoppervlakte voor zonne-energie onbenut. “De huidige Vlaamse ambitie voor zonne-energie moet en kan hoger,” zegt Robrecht Bothuyne, Vlaams parlementslid voor cd&v. “Het doel moet zijn om de groei van zonnepanelen binnen de vijf jaar te verdubbelen. De Vlaamse financiering van steden en gemeenten moet voor een deel afhankelijk worden gemaakt van de hernieuwbare energieproductie op hun grondgebied. Zo stimuleren we lokaal de transitie naar hernieuwbare energie. Energiedelen moet ook meer kansen krijgen. Op die manier maken we de transitie ook haalbaar voor bijvoorbeeld appartementsbewoners. Tegen ten laatste 2025 zorgen we dat de gas- en elektriciteitsprijzen altijd dusdanig verschillen dat verwarmen met een warmtepomp goedkoper is. Dit doen we met een hervorming van de energiefactuur. Kortom – hoe minder vervuilend, hoe minder kosten.”

Maar evenzeer op kernenergie

Op lange termijn ziet cd&v veel heil in de ontwikkeling van kleine modulaire kerncentrales met de nieuwste nucleaire technologie. Het doel moet zijn om tegen 2040 een piloot-SMR te bouwen en in 2045 ook breder te kunnen uitrollen naar 7 operationele SMR’s in ons land. Dit houdt ook in dat de bestaande wet op de kernuitstap gewijzigd moet worden om de bouw van nieuwe generaties kerncentrales toe te laten.

Op korte termijn herhaalt de partij haar voorstel om de 2 jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 onmiddellijk met 20 jaar te verlengen in plaats van 10 jaar, de periode in het huidige onderhandelingsmandaat van federaal Minister van Energie Tine Vanderstraeten. Ook een verlenging van de levensduur van de andere kerncentrale moet onderzocht worden om eventuele bevoorradingsproblemen op korte en lange termijn op te vangen. 

“De wereld is veranderd. De huidige geopolitieke context en de oorlog in Europa moet ons aanzetten om ons lot op vlak van energie veel meer in eigen handen te nemen en veel onafhankelijker te worden, liefst in een Europese context. Dat betekent ook dat een energiemix die enkel gebaseerd is op hernieuwbare energie en/of gas absoluut geen optie is. We mogen niet naïef zijn. Wij willen met cd&v dan ook een echte Europese nucleaire strategie die investeringen in nieuwste reactoren versnelt, kennis bundelt en wetgeving harmoniseert”, duidt Sammy Mahdi, voorzitter van cd&v.

Leen Dierick, federaal parlementslid voor cd&v, volgt de ontwikkelingen op vlak van kenenergie van nabij op: “Wij geloven in de essentiële rol van nucleaire energie in de energiemix van de toekomst, en dus ook een nucleaire réveil op korte en lange termijn. Europa kan en moet daarin een belangrijke rol spelen. Maar ook in Vlaanderen en België kunnen we al veel stappen zetten, denk onder meer aan snelle duidelijkheid over onze bestaande kerncentrales. Maar we willen ook dat onze regeringen werk maken van een echt Energiepact 2.0. Dit Energiepact 2.0 moet de krijtlijnen van het energiebeleid voor de komende dertig jaar uitzetten en een concreet stappenplan bevatten voor de bevoorradingszekerheid en energietransitie tussen nu en 2050. Die transitie moet voor iedereen ook voor meer welvaart zorgen en betaalbaar zijn. We moeten stoppen met aan te modderen en dringend werk maken van onze energie op lange termijn.  ”

Met deze visie wil cd&v zich boven de waan van de dag zetten en opnieuw de nodige sérieux in het energiedebat brengen. Als bouwmeesters van de toekomst tekenen we een langetermijnvisie uit voor de energiemix van de toekomst en dat zonder taboes.  Cd&v lichtte vandaag deze visie toe in het Vlaams Parlement. Naast voorzitter Sammy Mahdi, Robrecht Bothuyne en Leen Dierick schoven ook energie-experten Koen Decourt, Eric Van Walle en Joannes Leveyne mee aan tafel voor bespreking. De energievisie die voorgesteld werd, kwam tot stand na een breed en wetenschappelijk onderbouwd traject. De afgelopen weken organiseerde cd&v verschillende dialoogmomenten met experten (zogenaamde Energy Tuesdays), evenals ontmoetingen met stakeholders uit het veld (academici, energieproducenten, federaties, etc.). Ook het  wereldvermaarde SCK-CEN in Mol, het Belgisch nucleair onderzoekscentrum, werd daarbij bezocht.

Raadpleeg hier onze vernieuwde visie.  

Leen Dierick - 0478/42 80 00