In België doken begin september 2018 de eerste besmettingen van Afrikaanse varkenspest (AVP) op bij everzwijnen in de provincie Luxemburg. De AVP is ongevaarlijk voor mensen, maar wel dodelijk voor dieren. Sindsdien werd de export van Belgisch varkensvlees van heel wat economische markten uitgesloten. Afgelopen dagen werden er 6 nieuwe besmettingen vastgesteld in Duitsland, meer specifiek in het district Oder-Spree gelegen aan de Poolse grens. Deze nieuwe besmettingen kunnen een negatieve impact hebben op de Belgische varkenssector. Het risico bestaat dat Duitse vleesbedrijven de Europese markt zullen overspoelen met varkensvlees, ten gevolge van de embargo’s die ondertussen al werden ingeroepen door verschillenden niet-EU landen. Hierdoor zullen de prijzen voor het varkensvlees sterk afnemen. Dit zou een dubbele economische klap zijn voor de varkenssector, nu België nog steeds niet AVP-vrij werd verklaard.

De laatste virale circulatie van Afrikaanse varkenspest in ons land dateerde van 1 oktober 2019. “Laten we hopen dat ons land gespaard blijft van een nieuwe opflakkering van de ziekte. Dat zou betekenen dat we binnen exact 14 dagen, 1 jaar vrijgesteld zijn van Afrikaanse varkenspest,” geeft Oost-Vlaams CD&V Kamerlid Leen Dierick aan. “Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) moet alles zo snel mogelijk in werking zetten om ons land zo spoedig mogelijk AVP-vrij verklaard te krijgen. Van zodra we dat statuut gekregen hebben, is er weer toekomstperspectief voor onze Belgische varkenssector.”

Sinds Belgische varkens besmet raakten, hebben heel wat landen een verbod ingevoerd voor de import van Belgisch varkensvlees. Deze landen hebben op hun beurt varkensvlees van elders moeten importeren. “Het is belangrijk dat de Belgische export van varkensvlees zo snel mogelijk opnieuw op niveau van voordien komt,” benadrukt Leen Dierick, “Ik roep Minister Ducarme dan ook op om vaart te zetten in het voeren van diplomatieke onderhandelingen om de export weer op niveau te krijgen en de bestaande of nieuwe afzetmarkten te verzilveren.”

“Tot slot wens ik Minister Ducarme een pluim te geven voor de tot nu toe goede aanpak van deze epidemie. Hij heeft als bevoegd minister ervoor gezorgd dat de besmettingsgraad beperkt bleef tot één duidelijk afgebakend gebied en dat de besmettingsaantallen onder controle bleven. Hij zorgde er mede voor dat er nieuwe afzetmarkten werden gecreëerd voor ons Belgisch varkensvlees, om de economische schade te beperken,” besluit Leen Dierick.

Contact:

Leen Dierick 0478/42 80 00