Vanochtend uitten UNIZO en Graydon in een persmededeling hun bezorgdheid over de laattijdigheid van betalingen aan bedrijven. In het derde kwartaal van 2020 werden amper twee derden van de facturen tijdig betaald, wat de financiële problemen van KMO’s in de crisis nog verergert. Federaal parlementslid Leen Dierick (CD&V) heeft echter twee wetsvoorstellen hangende om de betaalhygiëne te verbeteren, voor zowel G2B (overheid aan bedrijven) als B2B (bedrijven aan bedrijven). De CD&V-fractie hoopt op een snelle behandelingen van deze voorstellen in de commissie.

Leen Dierick: “Bij vele ondernemingen staat het financiële water al aan de lippen door de recessie. Lakse betalingshygiëne verergert opnieuw hun kasproblemen. Laat ons deze crisis te baat nemen om zowel bedrijven als overheden een striktere betalingsdiscipline op te leggen. Dit kunnen we doen door de juridische achterpoortjes in de wetgeving dicht te metsen. We stellen immers vast dat de verificatietermijn, bedoeld voor het controleren van de geleverde goederen, te vaak gebruikt wordt om de betalingstermijn te verlengen.”

Het eerste voorstel van CD&V wil de maximale betalingstermijn tussen ondernemingen vastleggen op 60 dagen.

    • Dierick: “Maar liefst drie op vier KMO’s ervaren dat grotere bedrijven hun machtspositie gebruiken om langere betalingstermijnen af te dwingen. Zij vrezen dan een belangrijke klant te verliezen, maar komen door laattijdige betalingen vaak in liquiditeitsproblemen terecht. Met dit voorstel kunnen ondernemingen geen langere betalingstermijnen dan 60 dagen afspreken. De verificatietermijn zit daarbij inbegrepen. Zo kunnen we onze kleine ondernemingen beschermen tegen grote, dominante spelers.”
    • Integrale tekst: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1036/55K1036001.pdf

Een tweede CD&V-voorstel betreft de betalingen van de overheid aan ondernemingen.

    • Dierick: “Niet alle federale overheidsdiensten zijn even stipt in hun betalingen. We merken zelfs dan de stiptheid bij de overheid als geheel jaar na jaar afneemt sinds 2017. Overheidsdiensten kunnen via een juridisch achterpoortje immers de betalingstermijn pas laten na de verificatie van de factuur, die ook 30 dagen in beslag kan nemen. Zo verlengen vele diensten de betalingstermijn in de praktijk tot 60 dagen. Ook hier stellen we voor de verificatietermijn integraal deel te laten uitmaken van de betalingstermijn. De overheden in ons land, zowel federaal, regionaal als lokaal, moeten het goede voorbeeld geven qua betaalhygiëne.”
    • Integrale tekst: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1539/55K1539001.pdf

Meer info

Leen Dierick: 0478 42 80 00