Kamerlid Leen Dierick (CD&V) pleit voor een Europees kwaliteitslabel voor webshops. Dat doet ze naar aanleiding van de Dag van de webshop, op 22 oktober en de forse toename (73%) van het aantal meldingen van internetfraude in het coronajaar 2020.

Dierick: “De stijging van het aantal meldingen van fraude in het coronajaar 2020 is zorgwekkend. Consumenten moeten zorgeloos hun online aankopen kunnen doen. Vaak missen particulieren echter een eenduidige referentie voor de betrouwbaarheid van een webshop. Een kwaliteitslabel uitgereikt door de FOD Economie moet die kwaliteitsgarantie bieden. Het is aan de overheid om de criteria op te stellen en de audits uit te voeren. Zij moet het voortouw nemen in de strijd tegen malafide webshops.”

Het Meldpunt van de FOD Economie ontvangt steeds meer meldingen rond frauduleuze websites. In 2020 steeg het aantal meldingen (11.628) met maar liefst 73% ten opzicht van het jaar daarvoor (6.706). Dat is opvallend, zelfs rekening houdend met de stijging van het aantal consumenten van webshops, want die is veel minder sterk (+7%).

De bestrijding van malafide webshops leed duidelijk onder de coronacrisis. In 2020 werden er 102 processen-verbaal uitgeschreven ten aanzien van malafide webshops. Dat is een forse daling in vergelijking met 2019 (197) en 2018 (210). Een gelijkaardige daling toont zich in de processen-verbaal met waarschuwingen: van 1.509 (2018) en 1.949 (2019) naar slechts 976 (2020).

Slechts 82 domeinnamen van namaakwebwinkels werden gesloten, veel minder dan in 2019 (975), 2018 (1079) en 2017 (3060). Ook het aantal controles van webshops nam af: van 4.772 (2018) en 4.742 (2019) naar 3.116 (2020). Dat is volgens minister Clarinval echter het gevolg van de goede samenwerking met DNS Belgium vzw (.be) en EURid vzw (.eu) die nu ook zelf een proactieve aanpak hanteren inzake malafide domeinnaamregistraties. Beide screenen automatisch alle nieuwe domeinnaamregistraties.

Dierick (CD&V) roept op om blijvend aandacht te besteden aan het opsporen, sluiten en verbaliseren van namaakwebshops. Zeker in deze coronatijden, waarin mensen genoodzaakt worden om hun aankopen vooral online te doen.

Dierick: “Preventie is cruciaal bij het bestrijden van malafide webshop. Ik pleit voor een betrouwbaarheidslabel voor online retailers, zodat de consument een duidelijke referentie heeft en zonder zorgen online aankopen kan doen. Verder raad ik alle gedupeerden aan om melding te doen. Ook dat helpt ons om frauduleuze praktijken in kaart te brengen.

 • Top 5 meldingen
  1. Verkoopfraude (betaling van producten verwerven zonder de intentie (conform) te leveren)
  2. Gebreken inzake levering van goederen/diensten
  3. Oplichting i.h.k.v. een ((deels) fictief) koopproces
  4. Aankoopfraude (aankoop van producten zonder de intentie te betalen)
  5. Oplichting door misbruik van vertrouwen - n.e.g.
 • Top 5 inbreuken
  1. Geen informatie verstrekt over het ondernemingsnummer
  2. Geen schriftelijke en ondubbelzinnige prijsaanduiding voor goederen
  3. Wijziging van inschrijving niet binnen de gestelde termijn gevraagd
  4. Prijs voor goederen niet leesbaar en goed zichtbaar aangeduid
  5. Geen informatie verstrekt om een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie mogelijk te maken, met inbegrip van het elektronisch postadres

 Meer informatie
Leen Dierick: 0478 42 80 00