Het wetsvoorstel dat CD&V in de Kamer van volksvertegenwoordigers uitwerkte om de RSZ-korting voor profvoetballers aan te pakken, ligt momenteel voor op de kabinetten Financiën en Sociale Zaken. Dat bevestigen Kamerleden Steven Matheï, Leen Dierick en Servais Verherstraeten, die het voorstel indienden. Ook hun voorstel om de exuberante vergoedingen voor makelaars af te toppen wordt door de kabinetten bestudeerd. “De hallucinante bedragen die deze week in de pers opdoken, tonen de noodzaak om deze excessen dringend aan te pakken,” klinkt het bij de christendemocraten.

Deze week raakte bekend dat jaarlijks meer dan 200 miljoen euro vloeit naar professionele voetbalclubs in vorm van belastingkortingen en RSZ-aftrek. Zo worden sociale bijdragen bij professionele voetballers op een geplafonneerd loon van slechts 2.352 € geheven. Deze week berichtten de kranten van Mediahuis echter dat het gemiddeld jaarloon van spelers van de Jupiler Pro League in het seizoen 2019-2020 maar liefst 430.352 euro bedroeg. Daarnaast genieten topspelers ook van een royale aftrek van de bedrijfsvoorheffing.

Steven Matheï: “Corona leert iedereen dat solidariteit nodig is, ook inzake sociale zekerheid en fiscaliteit. We wensen de fiscale voordelen voor sportbeoefenaars te behouden om jong talent en kleine clubs te ondersteunen. Maar grootverdieners moeten correct bijdragen. We willen naast dit gunstregime ook de excessieve vergoedingen voor makelaars aanpakken. Ons wetsvoorstel hierover legt een limiet op aan deze bedragen, die vaak niet in verhouding zijn met de geleverde diensten. Sportieve belangen moeten voorop staan, niet winstbejag.

Leen Dierick: “Vorig jaar in april oordeelde de Hasseltse arbeidsrechtbank dat de RSZ-regeling voor professionele voetballers strijdig is met het gelijkheidsbeginsel van de Grondwet. Het huidige gunstregime benadeelt immers kleine amateurclubs tegenover de profclubs en topspelers. Wij willen met onze voorstellen terug naar het oorspronkelijke doel: jong talent en kleine voetbalclubs fiscaal een duwtje in de rug te geven. We hopen dat deze nu met spoed bestudeerd worden op de kabinetten en kijken uit naar een eerlijker fiscaal stelsel voor profvoetballers.

Contact:

Leen Dierick - 0478/42 80 00