Kamerlid Leen Dierick (CD&V) roept de overheid op om de vastgelegde termijnen voor betalingen aan bedrijven stipt na te leven. Daarmee schaart de Dendermondse politica zich achter de eerdere oproep van ondernemersorganisatie VOKA. Uit cijfers die Dierick opvroeg blijkt dat niet elke federale overheidsdienst even nauwgezet de betalingstermijnen naleeft. “Dit kan zeker in crisis problemen stellen voor ondernemingen, die zo al moeite hebben om hun facturen te betalen,” licht de christendemocrate toe. “Bij verschillende overheidsdiensten is er ruimte voor verbetering wat tijdige betalingen betreft. Ik denk daarbij aan de FOD Financiën, Binnenlandse Zaken en de Kanselarij van de Eerste Minister. Andere diensten presteren op dit vlak dan weer beter elk jaar, zoals de FOD Economie. In huidig economisch klimaat is een consequente, vlotte betaling echter cruciaal voor de liquiditeit van onze bedrijven. De overheid moet het goede voorbeeld geven.”

Via schriftelijke vragen bekwam Leen Dierick (CD&V) cijfers over de betalingstermijn van verschillende federale overheidsdiensten. De meeste diensten hanteren een standaard betalingstermijn van 30 dagen voor bedrijven. Deze termijn wordt echter niet altijd gehaald. “Bij de FOD Financiën lag het percentage tijdig betaalde facturen op 76% in 2019, een daling ten opzichte 78% in 2018. De gemiddelde termijn lag daar vorig jaar op 36 dagen. Ook de stiptheid van Defensie is sinds 2016 elk jaar afgenomen, met 13% laattijdige betalingen in 2019. De Kanselarij van de Eerste Minister betaalde in 2018 maar liefst 30% van de facturen te laat. De FOD Binnenlandse Zaken, tenslotte, betaalde slechts 55% van de facturen op tijd in 2019, al is er onder minister De Crem wel een aanzienlijke verbetering tegenover 47% tijdige betalingen in 2018.”

Waaraan moeten we deze vertraagde betalingen wijten? “Vaak noemen de overheidsdiensten de invoering van een nieuw betaalsysteem als reden van laattijdige betalingen,” zegt Leen Dierick. “Maar nu vele bedrijven financieel amper het hoofd boven water kunnen houden, vraag ik de federale, regionale, provinciale en lokale overheden een extra inspanning te leveren. Het is cruciaal om zeker nu tijdig de facturen te betalen aan onze ondernemers.”

Contact:

Leen Dierick - 0478/42 80 00

 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.