De Kamercommissie Energie heeft de resolutie van CD&V-Kamerlid Leen Dierick goedgekeurd  om de energieproductie flexibeler te maken. De resolutie verzoekt de regering om met de nucleaire exploitant te bekijken in welke situaties bij lage energievraag de kerncentrales hun productie moeten terugschroeven. Ook roept CD&V op om samen met de exploitant na te gaan of een uitgebreidere modulering mogelijk is, mits het respecteren van de nucleaire veiligheid.

“De coronacrisis heeft aangetoond dat er nood is aan flexibiliteit van de kerncentrales,” zegt initiatiefnemer Leen Dierick (CD&V). “Hernieuwbare energie is de toekomst. Vaker kerncentrales moduleren laat toe om bij lage energievraag te vermijden dat hernieuwbare productie zoals windmolens worden stilgelegd.”

Bij een situatie van lage energievraag, in combinatie met een hoge productie, dreigt een flexibiliteitsprobleem te ontstaan. “Dat is gebleken tijdens de coronacrisis, maar kan ook voorvallen tijdens de zomer, telkens wanneer het energieverbruik relatief laag is,” legt Dierick uit. “In dergelijke gevallen zouden we de productie moeten verlagen om vooral gebruik te maken van duurzame energiebronnen. Dat kan echter niet omdat de kerncentrales onvoldoende door de exploitant wordt gemoduleerd.” In andere landen is wel een uitgebreidere toepassing mogelijk van vermogensmodulaties.

Leen Dierick stelt daarom voor om met de exploitanten van de Belgische kerncentrales te bekijken of de centrales in de toekomst meer modulair gemaakt kunnen worden mits het respecteren van de nucleaire veiligheid.

“We hebben nood aan een meer flexibele energieproductie. Daarom moeten we onderzoeken of we onze kerncentrales vaker en op een veilige manier kunnen moduleren in de toekomst. We moeten absoluut vermijden dat we onze hernieuwbare bronnen stilleggen, terwijl de kerncentrales op volle toeren draaien,” aldus de CD&V-politica.

Contact:

Leen Dierick - 0478/42 80 00