Veel mensen die recent zonnepanelen hebben laten plaatsen, zijn onvoldoende op de hoogte van het belang om hun zonnepaneleninstallatie op te nemen in hun brandverzekering. Dat zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick, die minister van Economie Dermagne (PS) hierover ondervroeg in de commissie Economie. Ze suggereerde ook aan de minister om een informatiecampagne op te starten om eigenaars op de hoogte te brengen van het belang van verzekerde zonnepanelen.

Vele mensen met zonnepanelen blijken niet bewust te zijn van de noodzaak om deze installatie mee te laten verzekeren. “Bij een storm, brand of zware hagelbui kunnen deze installaties echter zwaar beschadigd geraken. De kosten van materiële schade lopen dan enorm op,” zegt Leen Dierick.

 “Vandaar is het belangrijk dat bij een nieuwe aanvraag voor het afsluiten van een brandverzekering wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van zonnepanelen. Als er niet specifiek door de verzekeraar naar de installatie gevraagd wordt, is deze automatisch verzekerd. Bij een eerder afgesloten brandverzekering is de verzekeringnemer, of in dit geval de eigenaar van de zonnepanelen, verplicht om de plaatsing van de installatie te melden bij de verzekeraar. Ik roep dus alle eigenaars van zonnepanelen op dit steeds te melden,” gaat Leen Dierick verder.

Dierick stelde aan de minister voor een informatiecampagne te starten om zonnepaneeleigenaars te informeren over het belang van het verzekeren van zonnepanelen. “Ik zal aan de verzekeringssector vragen dat hun tussenpersonen de klanten sensibiliseren, zodat het risico correct wordt beschreven aan hen en zij ervan op de hoogte zijn dat het is om elke wijziging van risico mee te delen,” reageerde de Minister Dermagne.

Contact:
Leen Dierick – 0478/42 80 00