Open VLD  herlanceert hun reeds eerder besproken wetsvoorstel waarbij minderjarigen al vanaf hun 15de een eigen zaak kunnen starten. “Ondernemerschap willen we uiteraard aanmoedigen en het is positief dat minderjarigen al van jongs af aan geprikkeld worden voor het ondernemerschap. Echter, moeten we de jongeren, hun mogelijke ondernemingspartners en hun ouders te beschermen”, geeft Oost-Vlaams CD&V Kamerlid Leen Dierick mee in een reactie. Ze laat weten dat CD&V geen voorstander is van dit wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel van Open VLD voorziet een uitzondering op de handelingsonbekwaamheid van minderjarigen voor economische activiteiten. In het wetsvoorstel lezen we: “Minderjarigen die minstens de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht kunnen bij verzoekschrift ingesteld bij de familierechtbank handelingsbekwaamheid verwerven. Dit kan enkel met toestemming van de ouders. Bij het verlenen van handelingsbekwaamheid bepaalt de familierechtbank uitdrukkelijk welke bevoegdheden aan de minderjarigen worden toegekend.”

“CD&V heeft hier grote vraagtekens bij.”, benadrukt Leen Dierick, “Het is onlogisch dat een minderjarige wel een economische activiteit zou mogen uitoefenen, maar nog steeds voor zijn eigen vermogen wel onder ouderlijk gezag valt. Een 15 jarige mag bijvoorbeeld geen huurcontract afsluiten voor het houden van een fuif met zijn klasgenoten, maar zou wel een lening mogen aangaan voor de aankoop van of een huurcontract afsluiten voor de huur van een pand voor zijn onderneming? Dit is toch absurd!

Daarnaast zijn we ook bezorgd over de financiële consequenties. Wat als de minderjarige ondernemer failliet gaat? Zullen schuldeisers dan beslag leggen op de goederen van de ouders die borg hebben vraagt Dierick zich af.

Om een ondernemer te worden, zijn er ook sociaalrechtelijke verplichtingen zoals inschrijven in het KBO, sociaal statuut, BTW-aangifte… aan deze verplichtingen zijn strafsancties verbonden. Geldt dit ook voor de minderjarige?

Dat jongeren interesse hebben in het ondernemerschap is positief! Maar we moeten vermijden dat we ze door te snel in de ondernemersarena te gooien, al niet te snel verbranden. Vorige legislatuur werd mee op ons initiatief een gunstig statuut opgericht voor een student-ondernemer zodat zij vanaf 18 jaar kunnen kennismaken met het ondernemerschap. Het is volgens mij dan ook aangewezen om dit statuut verder te promoten.  Daarnaast dringt een grondig debat op om de verouderde procedure m.b.t. ontvoogding te moderniseren in plaats van nieuwe procedures te maken die heel wat vragen uitlokken op” , besluit Dierick.

Meer info:

Leen Dierick – 0478/42 80 00

 

Ter info:

Vandaag de dag kan iedereen vanaf de leeftijd van 18 jaar beroep doen op het statuut student-ondernemer om zijn/haar eigen zaak te starten. Wie niet meer dan 6.648 euro verdient, moet daarop geen sociale bijdragen betalen en blijft bij zijn ouders kindergeld ontvangen. Zelfs tot 2.600 euro wordt niets belast en blijft de jonge ondernemer fiscaal ten laste van de ouders. Minderjarigen worden gezien door het Burgerlijk Wetboek als wilsonbekwaam. Wat betekent dat zij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor zijn/haar handelingen, zij zelfstandig geen contracten kunnen afsluiten (met uitz. van de dagdagelijkse praktijken) met derden en dat zij onder de verantwoordelijkheid van hun ouders vallen.