Goed dat ministerraad licht op groen zet voor steunmechanisme gascentrales.
Nu geen tijd meer te verliezen!

De ministerraad heeft vandaag haar fiat gegeven voor het steunmechanisme dat de bouw van gascentrales een duw in de rug moet geven. Die centrales zijn broodnodig om de geplande sluiting van de kerncentrales in 2025 op te vangen. Het wetsontwerp van minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) verhuist nu naar de Raad van State en moet nadien groen licht krijgen in de Kamer.

Leen Dierick reageert tevreden op de beslissing van de regering in lopende zaken om een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te voeren.  Ze verwijst naar de federale energiestrategie van 30 maart 2018 waar de vier partijen van de Zweedse coalitie overeenkwamen om een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te voeren om bijkomende productiecapaciteit, waaronder nieuwe gascentrales aan te trekken. "Dat mechanisme moet ervoor zorgen dat er nieuwe gascentrales gebouwd worden zodat we de bevoorradingszekerheid kunnen garanderen na de kernuitstap".

 Leen Dierick doet ook een oproep om nu snel te handelen. "Wij roepen de regering op om zo snel mogelijk naar het parlement te komen zodat het wetgevend kader nog deze legislatuur kan worden goedgekeurd. Er valt geen tijd meer te verliezen".   

Meer info: Leen Dierick 0478/42.80.00