Vanaf april 2021 start de stad Dendermonde met de bouw van een gloednieuw woonzorgcentrum (WZC) in Baasrode. De vandaag gekende woonzorgcentra Hof te Boonwijk in Sint-Gillis en Sint-Vincentius in Baasrode zullen fusioneren en hun nieuwe stek vinden in deze nieuwbouw. Het zal een duurzaam, eigentijds en huiselijk woonzorgcentrum worden waarin onze ouderen en zorgbehoevenden een nieuwe thuis zullen vinden. Met dit project willen we bereiken dat alle zorgbehoevende ouderen, en in het bijzonder personen met dementie en fysiek zwaar behoevende ouderen, kunnen wonen en leven in een aangepaste en betaalbare woonomgeving omringd door kwaliteitsvolle en aangepaste zorg, een investering van maar liefst 23 miljoen euro.

Hoe zal het nieuwe WZC eruit zien?

Het nieuwe WZC zal een grote oppervlakte in beslag nemen, daarom vinden we het van belang dat het complex past binnen de huidige woonomgeving. Openheid op het terrein speelt hierin een grote rol. Vier cocons, van elk twee bouwlagen en elk bestaand voor een andere zorgafdeling, worden verspreid geplaatst op het terrein en verbonden met elkaar via glazen gangen. Door de glazen gangen wordt het open overzicht over het terrein behouden.

De tuin van het WZC zal ook mooi worden aangelegd . Plas- en draszones en een wadi zullen ervoor zorgen dat er voldoende waterberging mogelijk is bij regenval. Wandel- en fietspaden zullen voorzien worden met voldoende rustplaatsen met bankjes op regelmatige afstanden. Ook zal een deel van de tuin voorzien worden zodat de inwoners van het WZC zelf kunnen tuinieren. Daarnaast zal er ook aan elke cocon een bloemen- en kruidentuin zijn.

Duurzaam bouwen

Eén van de principes waarop de bouw van het nieuwe wzc steunt is duurzaamheid. Het gebouw zal over een zeer laag energieverbruik beschikken dat in de buurt komt van een passiefbouw. Elke cocon zal maximaal geïsoleerd worden en voorzien van een warmtepomp. Regenwater zal maximaal opgevangen en gebruikt worden voor toiletspoeling. De daken zijn groendaken en waarop zonnepanelen worden geïnstalleerd. Om oververhitting zoveel mogelijk te beperken worden de nodige screens geplaatst.

De bouwfases

De bouw zal in drie fases gebeuren. De eerste fase start in april 2021 met de bouw van de eerste twee cocons en de aanleg van de omgeving. Na de realisatie hiervan zullen de huidige bewoners van rusthuis Sint-Vincentius verhuizen naar de twee cocons. Vervolgens wordt het oude rusthuis op de site gesloopt en zullen de overige twee cocons worden gerealiseerd. In de tweede fase wordt de keukeninrichting van de grootkeuken voorzien en in de derde fase wordt de plaatsing van de tilliften gerealiseerd. Tegen het voorjaar van 2023 moet alles klaar zijn.

De vastgelegde daprijzen

Als stadsbestuur kiezen we er bewust voor om de dagprijzen laag te houden, om de betaalbaarheid zo veel als mogelijk te garanderen voor onze inwoners. De dagprijzen werden berekend op basis van de kostprijs voor de bouw van het nieuwe WZC en op basis van een studie van dagprijzen in de WZC’s in de omliggende gemeenten.

De dagprijzen worden vastgelegd op:

  • Dagprijs 1-persoonskamer: 55 euro voor inwoners van Dendermonde en haar deelgemeenten en 58 euro voor niet-inwoners van Dendermonde
  • Dagprijs 2-persoonskamer van het type wzc-kamer: 90,75 euro voor  inwoners van Dendermonde en haar deelgemeenten en 95,70 euro voor niet-inwoners van Dendermonde
  • Dagprijs 2-persoonskamer van het type inleunwoning: 110 euro voor inwoners van Dendermonde en haar deelgemeenten en 116 euro voor niet-inwoners van Dendermonde. Een inleunwoning is een kamer waarin koppels terecht kunnen waarvan één partner zorgafhankelijk is en de andere kan instaan voor mantelzorg.

Meer informatie?

Contact: Schepen Leen Dierick 0478/42 80 00