De wet rond basisbankdienst voor ondernemingen, die er kwam via een goedgekeurd wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Leen Dierick, zal binnenkort eindelijk uitgevoerd worden. Aanvankelijk was de inwerkingtreding ervan voorzien op 1 mei 2021, maar die deadline werd niet gehaald. Zonet werd een noodzakelijke wetswijziging goedgekeurd van minister van Economie Dermagne (PS). Dierick roept de Minister op om zo snel mogelijk met een uitvoeringsbesluit te komen zodat ondernemingen beroep kunnen doen op de basisbankdienst.

Op 22 oktober 2020 keurde de Kamer van volksvertegenwoordigers het CD&V-wetsvoorstel voor het invoeren van een basisbankdienst voor ondernemingen goed. Het voorstel, dat inmiddels de wet van 8 november 2020 is geworden, voorziet in een inwerkingtreding van 1 mei 2021. Er was 6 maanden tijd om te komen met de nodige koninklijke besluiten, maar deze timing heeft de minister van Economie Dermagne ondanks zijn beloftes in de commissie Economie om de timing van 1 mei te halen, niet gehaald. Dierick drong meermaals aan bij de minister in de commissie Economie om vaart te zetten achter de uitvoering. Met de wetswijziging wordt nu een volgende stap gezet. Volgens de Minister is het de bedoeling om de regeling in het najaar van 2022 in werking te doen treden. Wij roepen hem op om snel met het uitvoeringsbesluit te komen zodat de basisbankdienst er nu eindelijk kan komen.

De basisbankdienst moet voorkomen dat ondernemers geen bankrekening kunnen openen, waardoor zij hun zelfstandige activiteiten niet kunnen uitvoeren. Ondernemingen die al door drie kredietinstellingen geweigerd zijn, hebben recht op een basisbankdienst. Een basisbankdienst-kamer wijst dan een kredietinstelling in België aan die de basisbankdienst moet aanbieden aan de onderneming. Hiermee kunnen zij dan eenvoudige betalingstransacties uitvoeren, zoals domiciliëringen,  transacties via betaalinstrumenten, de storting van contanten en overschrijvingen. Het voorstel werd ingediend omdat verschillende sectoren en ondernemingen moeilijkheden ondervinden om een bankrekening te openen.

Dierick: “Het bezit van een bankrekening is een noodzaak om aan de economie te kunnen deelnemen. Vooraleer een onderneming een zelfstandige activiteit kan aanvatten, is deze zelfs juridisch verplicht een rekening te openen. Bovendien bevordert het gebruik van een bankrekening de transparantie. Het blijft een belangrijk onderzoeksmiddel om witwaspraktijken en de financiering van criminele activiteiten op te sporen. Deze wet voorkomt dat nog meer ondernemingen geen bankrekening kunnen openen. We moeten als samenleving ondernemerschap promoten en ondersteunen.”

Contact:

Leen Dierick - 0478 42 80 00