De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

 • Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.

 • Je kan je huis verlaten voor volgende zaken: Gaan werken, voedingswinkel, dokter, apotheek, postkantoor, bankautomaat, bank, benzinestation, hulp bieden aan kwetsbare personen

 • Alle voedingswinkels blijven geopend. De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.

 • De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen. 

 • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.

 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).

 • Elke bijeenkomst is verboden. 

 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.

 • Cafés, clubs en restaurants moeten sluiten tijdens de week en in het weekend. Dat verbod geldt evenzeer voor de terrassen van die etablissementen. Het terrasmeubilair moet binnen geplaatst zijn. Enkel afhaalgerechten of leveringen aan huis zijn nog toegestaan, maar lange wachtrijen moeten worden vermeden.

 • Afhaalrestaurants, bedrijven die aan huis leveren (Deliveroo, Uber Eats, enz.), drive-ins, broodjeszaken, snacks en frietkoten blijven toegelaten. Uitbaters moeten de hygiënische maatregelen respecteren en erop letten dat er geen lange wachtrijen ontstaan.

 • Hotels blijven geopend zonder toegang tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes. De keukens kunnen wel nog roomservice aanbieden.

 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.

 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verderzetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.

  Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Bedrijven die niet voldoen aan deze verplichtingen worden in eerste instantie gesanctioneerd met een boete. In geval van recidive worden de overtredende bedrijven gesloten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

  Een meer gedetailleerde lijst van wat begrepen wordt onder “cruciale sectoren en essentiële diensten” wordt gepubliceerd op deze site ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van essentiële sectoren en diensten (PDF, 477.2 KB).

 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en ze zullen de gezondheidswerkers bijstaan. Zij zijn gemachtigd om te sanctioneren en indien nodig activiteiten stil te leggen.

We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.

De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. 

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

Voor al uw vragen omtrent de economische crisismaatregelen die door de federale regering op 17.03.20 zijn uitgewerkt via een Ministerieel besluit, kan u zich best richten tot:

Ziehier de maatregelen voor bedrijfssteun:

Voor vragen inzake tijdelijke werkloosheid zal de RVA en de FOD Waso u verder kunnen helpen:

In kader van tekorten aan beschermingsmiddelen, medische apparatuur enz:

 • Het centrale email adres coronashortages@fagg-afmps.be is functioneel. Daarop kan u terecht voor het signaleren van zowel mogelijke tekorten als voorstellen van mogelijke oplossingen.