De basisbankdienst voor ondernemingen, die er kwam na een wetsvoorstel van cd&v-Kamerlid Leen Dierick, is vanaf 16 januari 2023 in werking. In de eerste vier maanden werden er reeds 112 aanvragen om beroep te doen op de basisbankdienst voor ondernemingen geregistreerd. Dat blijkt uit een antwoord van Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) op vraag van Oost-Vlaamse cd&v-Kamerlid Leen Dierick. “Deze cijfers tonen aan dat de basisbankdienst voor ondernemingen broodnodig is. Eindelijk is er nu rechtszekerheid voor onze ondernemers die moeite hadden met het openen van een bankrekening.”

De wet op de basisbankdienst regelt dat ondernemingen die door drie kredietinstellingen geweigerd zijn, recht hebben op een basisbankdienst. Een basisbankdienst-kamer wijst dan een kredietinstelling in België aan die de basisbankdienst moet aanbieden aan de onderneming. De basisbankdienst moet voorkomen dat ondernemers geen bankrekening kunnen openen, waardoor zij hun zelfstandige activiteiten niet kunnen uitvoeren.

Dierick: “Een bankrekening is niet alleen noodzakelijk maar ook juridisch verplicht voor elke onderneming die een zelfstandige activiteit wil aanvatten. Deze wet ondersteunt en promoot op die manier ondernemerschap. Ik ben dan ook zeer tevreden dat ze vier maanden na de invoering een succes blijkt te zijn.”

Van de 112 aanvragen blijkt dat er 87 rekeningen werden aangevraagd in euro en 25 in US-dollar. De ondernemingen behoren tot uiteenlopende sectoren, van de diamantsector, horecasector, bouwsector tot voetbalclubs e.d.

Contact:

Leen Dierick 0478/42 80 00