De wet rond basisbankdienst voor ondernemingen, die er kwam via een goedgekeurd wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Leen Dierick, kent vanaf vandaag eindelijk zijn uitvoering. Aanvankelijk was de inwerkingtreding ervan voorzien op 1 mei 2021, maar die toenmalige deadline werd niet gehaald door de Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). In september 2022 werd een noodzakelijke wetswijziging van minister Dermagne goedgekeurd. Het finale Koninklijke Besluit dat de effectieve inwerkingtreding voorziet werd vandaag (16/01/2023) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dierick reageert tevreden: “Eindelijk komt er rechtszekerheid voor onze ondernemers die moeite hadden met het openen van een bankrekening.”

Op 22 oktober 2020 keurde de Kamer van volksvertegenwoordigers het CD&V-wetsvoorstel voor het invoeren van een basisbankdienst voor ondernemingen goed. Het voorstel, dat inmiddels de wet van 8 november 2020 is geworden, voorziet in een inwerkingtreding van 1 mei 2021. Er was 6 maanden tijd om te komen met de nodige koninklijke besluiten, maar deze timing heeft de minister van Economie Dermagne ondanks zijn beloftes in de commissie Economie om de timing van 1 mei te halen, niet gehaald. Dierick drong meermaals aan bij de minister in de commissie Economie om vaart te zetten achter de uitvoering. Met de wetswijziging van september 2022 werd een volgende stap gezet. Vandaag werd eindelijk het broodnodige Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Belgische Staatsblad dat de inwerkingtreding van de basisbankdienstwet voor ondernemingen voorziet.

 De basisbankdienst moet voorkomen dat ondernemers geen bankrekening kunnen openen, waardoor zij hun zelfstandige activiteiten niet kunnen uitvoeren. Ondernemingen die al door drie kredietinstellingen geweigerd zijn, hebben recht op een basisbankdienst. Een basisbankdienst-kamer wijst dan een kredietinstelling in België aan die de basisbankdienst moet aanbieden aan de onderneming. Hiermee kunnen zij dan eenvoudige betalingstransacties uitvoeren, zoals domiciliëringen,  transacties via betaalinstrumenten, de storting van contanten en overschrijvingen. Het voorstel werd ingediend omdat verschillende sectoren en ondernemingen moeilijkheden ondervinden om een bankrekening te openen.

Dierick: “Het bezit van een bankrekening is een noodzaak om aan de economie te kunnen deelnemen. Vooraleer een onderneming een zelfstandige activiteit kan aanvatten, is deze zelfs juridisch verplicht een rekening te openen. Bovendien bevordert het gebruik van een bankrekening de transparantie. Het blijft een belangrijk onderzoeksmiddel om witwaspraktijken en de financiering van criminele activiteiten op te sporen. Deze wet voorkomt dat nog meer ondernemingen geen bankrekening kunnen openen. We moeten als samenleving ondernemerschap promoten en ondersteunen. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we vanaf vandaag onze ondernemers de nodige rechtszekerheid kunnen geven met deze basisbankdienstwet ”

Meer informatie:

Leen Dierick - 0478 42 80 00