Mijn mond viel open toen ik hoorde dat ondernemers soms worden gedwongen om eerst het spaargeld van hun kinderen te nemen, vooraleer ze uitstel van betaling kunnen krijgen.

Dit is totaal onaanvaardbaar! Het is niet alleen onaanvaardbaar, het staat ook haaks op de regels van bedrijfsfinanciering!

Of nog erger, de ondernemers die al in financiële nood zijn, worden allerlei financiële producten aangesmeerd door de bank in ruil voor het verlenen van een krediet.

Ook dit is onaanvaardbaar!

Vele zelfstandigen die financiële problemen hebben, gaan dan ook nog eerst bij familie of vrienden aankloppen. Pas als dat niet meer kan, gaan ze aankloppen bij de banken.

Als ze dan naar de banken gaan, dan worden ze met de rug tegen de muur gezet want de banken zijn veel machtiger dan zij! Dat mogen we niet aanvaarden!

Ondernemers hebben er niet zelf voor gekozen om te sluiten. Ze willen niets liever dan werken. Maar velen moeten sluiten of lijden omzetverlies zien hun financiële reserves waarvoor ze jaren hebben gewerkt gewoon smelten als sneeuw voor de zon.

Mijnheer de Minister,

We moeten bedrijven die gezond waren voor de crisis door de crisis loodsen zodat ze ook na de crisis kunnen doorgaan! We mogen hen niet los laten, we mogen hen niet verliezen.

Deze houding van de banksector is dan onbegrijpelijk.

De banken moeten zich baseren op de kredietwaardigheid van een onderneming, en zich NIET focussen op de spaarcenten van de kinderen!

Mijn vragen aan de Minister zijn: Wat vindt u van deze praktijken en vooral wat gaat u er aan doen?

Repliek

Bedankt voor de toelichting en het brengen van nuance in het debat.

We hebben hier in dit parlement terecht al heel wat ondersteuningsmaatregelen goedgekeurd.

We begrijpen ook dat the sky niet the limit is, en dat er ook grenzen zijn aan de steunmaatregelen die er kunnen gegeven worden. Er zijn ook europese regels die moeten gerespecteerd worden. Ook dat banken geen liefdadigheidsintellingen zijn, maar we moeten ze wel wijzen op hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid.

De banken moeten empathisch zijn naar de situatie van de ondernemer en vooral ook creatief zijn in het zoeken naar oplossingen op maat voor ELKE ondernemer.

De banken mogen vooral niet vergeten dat wij in de bankencrisis ook zeer empatisch en creatief naar hen zijn geweest.

We verwachten van onze ondernemers dat ze creatief en veerkrachtig zijn. Het is aan de banken om die veerkracht te steunen en niet om de veer te breken.