Het lokaal bestuur werkte de afgelopen jaren aan de voorbereidingen voor het wegen- en rioleringsproject in Mespelare en de vernieuwing van de dorpskern. Bij dergelijke grote projecten komt heel wat kijken. Voor dit project zijn grondverwervingen nodig, deze worden onderhandeld door de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. Door een wijziging in hun beleid, was er nood aan dialoog. Hierdoor heeft het project wat vertraging opgelopen, maar ondertussen is het project terug op de rails. De gemeenteraad heeft zopas zijn goedkeuring gegeven aan een aantal aktes voor de grondverwerving. Een belangrijke stap vooruit in de realisatie! Als alle vergunningen goed lopen, dan kunnen de werken starten eind 2023.

Hoe gaat het nu verder?

Het acheologisch onderzoek is ondertussen afgerond en het grootste deel van de studies door het studiebureau zijn afgewerkt.

De goedkeuring van een aantal akten, voor de noodzakelijke grondverwervingen, zijn zonet door de gemeenteraad goedgekeurd. De aanvraag van de omgevingsvergunning wordt voorzien voor eind 2022.

Na het verkrijgen van de nodige vergunningen, zal een aannemer aangesteld worden voor het uitvoeren van de werken.  Als alles volgens plan verloopt zullen de werken einde 2023 - begin 2024 van start kunnen gaan.

Ik kijk er alvast naar uit!