cd&v is een politieke partij met oplossingen waarbij de mens centraal staat. Wij willen vooruitgang tot stand brengen en aan een toekomst werken die duurzaam en welvarend is voor iedereen. Wij realiseren dit samen, als enthousiaste partner van gezinnen, ondernemers en verenigingen vanuit een christendemocratische inspiratie. Wil je mee aan het roer staan om deze vooruitgang tot stand te brengen? Op onze geïntegreerde studiedienst zijn we op zoek naar een Adviseur Macro-economie.

De Adviseur Macro-economie is verantwoordelijk voor het opvolgen van de belangrijkste studies met macro-economische predicties en formuleert op basis daarvan aanbevelingen voor ons beleid. De adviseur zal dit doen in nauwe samenwerking met de collega’s van de geïntegreerde studiedienst (inhoudelijke medewerkers van het nationaal secretariaat en de fracties).

Voornaamste taken:

 • Je volgt de publicaties met macro-economische predicties op van de meest gezaghebbendeinstanties en vertaalt deze inzichten in beleidsmatige aanbevelingen voor onze voorzitter enmandatarissen.
 • Je ondersteunt onze parlementsleden in de commissies in samenwerking met onze adviseursrond fiscaliteit en begroting omtrent actuele onderwerpen.
 • Je werkt mee aan een visie op lange termijn.
 • Je bouwt een extern netwerk op van experten en professionals en bent intern hetaanspreekpunt voor financiële vraagstukken.
 • Je coördineert de budgettaire vraagstukken in functie van het opstellen van eenverkiezingsprogramma.

Wie zoeken we?

 • Je hebt een master/doctor in de (toegepaste) economische wetenschappen of een aanverwantdiploma.
 • Je hebt relevante werkervaring in het domein macro-economie en/of begroting.
 • Je kan je vinden in de fundamenten van de christendemocratie en cd&v.
 • Je kan snel en nauwkeurig veel en complexe informatie analyseren en synthetiseren.
 • Je bent in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en ingewikkeldeaangelegenheden op een heldere manier uit te schrijven.
 • Je bent een sterke netwerker die teamwerk en samenwerking aanmoedigt.
 • Je bent proactief ingesteld en durft zelf initiatief
 • Talenkennis: Nederlands / Frans / Engels

Ons aanbod

 •  Je krijgt een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
 • Je werkplek bevindt zich in Brussel, Tour en Taxis.
 •  Je maakt deel uit van de beweging en vooruitgang die cd&v tot stand wil brengen.
 • Je wordt intellectueel sterk uitgedaagd, en je zal constant bijleren.
 • Je kan een indrukwekkend netwerk uitbouwen met top experten in jouw domein.
 • Je maakt deel uit van een zeer enthousiast team; een team waarbij menselijkheid, teamwerk
  en het samenbrengen van diverse perspectieven op de eerste plaats komen.
 • Je werkt in een kleine organisatie met een vlakke en informele structuur, en rechtstreekse
  interactie met de voorzitter Sammy Mahdi en andere politieke spilfiguren.
 • Je maakt deel uit van een christendemocratische partij met een rijke traditie.

Hoe kandideren

Mail ons jouw CV en motivatiebrief of een kort filmpje (maximaal 5 minuten) met (1) een korte persoonlijke introductie, (2) waarom je interesse hebt in deze functie en (3) waarom je overtuigd bent de geschikte kandidaat te zijn voor deze functie, ten laatste tegen 18 mei. Gelieve jouw CV en filmpje te mailen naar jobs@cdenv.be. Indien je vragen hebt, gelieve contact op te nemen met Wouter Van Butsel (Wvanbutsel@cdenv.be).