Wie barbiepoppen, auto's of trampolines verkoopt in Europa moet ervoor zorgen dat zijn producten aan verschillende vorm- en veiligheidsvoorschriften voldoen. Het Centraal Meldpunt voor Producten van de FOD Economie verzamelt alle klachten en meldingen over producten die de Europese regels niet volgen. In de afgelopen zes jaren registreerde het meldpunt 1.479 meldingen, in 2016 waren dat er 308, een recordjaar. De meldingen gingen vooral over motorvoertuigen, elektrische toestellen, speelgoed en sport- en vrijetijdsartikelen. In 2016 kwamen er 308 meldingen binnen bij de FOD Economie van producten die niet veilig of niet conform de Europese regels zijn. In vergelijking met 2012 is dat een stijging met 59 procent. 

 Het aantal vrijwillige maatregelen (terugroepacties) is in 2017 dan weer gedaald tot het niveau van 2015, namelijk van 308 naar 274. Daarmee blijft het wel nog 40 % méér dan 5 jaar eerder, namelijk 195 in 2012. Motorrijtuigen blijven met stip de productcategorie die het vaakst teruggeroepen wordt. Tussen 2012 en 2017 werden 1.479 vrijwillige maatregelen (terugroepacties) gemeld aan het Centraal Meldpunt voor producten.

Het Centraal Meldpunt kreeg in 2017 meer klachten binnen van consumenten over gevaarlijke producten (namelijk 38 tegenover 20 in 2016).

Het Meldpunt verzamelt de informatie op drie manieren. Zo kunnen consumenten laten weten wanneer ze vermoeden dat een bepaald product onveilig is. Maar ook producenten zelf zijn verplicht om het Centraal Meldpunt meteen op de hoogte te brengen als ze merken dat ze producten op de markt hebben gebracht die niet voldoen aan de veiligheidsnormen. Bovendien trekt de FOD Economie ook zelf op onderzoek uit. Dat gebeurt meestal in overleg met andere lidstaten van de Europese Unie.