In de wet diverse bepalingen van 2 mei 2019 werden elektrische fietsen (<25 km/u) vrijgesteld van de aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (hierna B.A. auto). Wanneer we de lectuur van de nieuwe bepalingen, samen lezen met de memorie van toelichting was het niet duidelijk of bulldozers, vorkheftrucks, pletwalsen, en dergelijke die de voorvermelde snelheid van 25km/nu niet halen, zijn vrijgesteld van de verplichte B.A. auto verzekering  inzake mottorrijtuigen, zelfs indien zij zich tot het verkeer op de openbare weg, op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slecht voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, bevinden. Deze onduidelijkheid bracht de nodige verwarring mee in de sector. Om hierin duidelijkheid te verschaffen stelde ik een parlementaire vraag aan minister van Economie, Werk en Consumenten Wouter Beke.

Het verdict

De minister antwoordde dat gezien het hoge gewicht van de werktuigen en hun grote kinetische energie het evident is dat dergelijke werktuigen gedekt moeten zijn door een verzekering B.A. auto vooraleer ze mogen deelnemen aan het verkeer.  Dergelijke werktuigen zijn dus onderhevig aan de B.A. auto verzekeringsplicht. Dit standpunt van de minister wordt gesteund door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Er wordt namelijk een onderscheid gemaakt tussen enerzijds  het verkeersrisico van het motorrijtuig en het gebruik als werktuig (exploitatierisico).

U kan op de website van de Kamer de vraag en het antwoord terugvinden.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.