In het kader van de fipronilcrisis konden werkgevers een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in geval van tijdelijke onmogelijkheid om sommige werknemers te werk te stellen, met name als gevolg van de blokkering van het bedrijf of het tekort aan grondstoffen in de voedingsindustrie. 

Die maatregel, die werd genomen in augustus 2017, werd verlengd tot eind december 2017. Uit het antwoord op mijn parlementaire vraag aan minister Peeters bleek dat, in de periode van augustus 2017 tot 5 december 2017, 9 werkgevers een beroep hebben gedaan op die maatregel, voor een totaal van 217 werknemers.

De betrokken werkgevers zijn gevestigd in de provincies Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen.

Vóór de fipronilcrisis was er door BELAC slechts één laboratorium geaccrediteerd voor de bepaling van fipronil in voeding. Ik drong sterk aan op een uitbreiding van dit aantal. Naar aanleiding van de fipronilcrisis hebben bijkomend vier andere instellingen de accreditatie voor fipronilbepaling in eieren en afgeleide producten aangevraagd en verkregen.

De accreditatievoorwaarden werden door BELAC getoetst conform de gangbare, gedocumenteerde BELAC-procedures. Gezien de mogelijke impact op de veiligheid van de voedselketen werden op praktisch vlak de nodige maatregelen genomen om de accreditaties binnen een korte tijdspanne te kunnen verlenen. Er werden daarbij geenszins toegevingen gedaan met betrekking tot de accreditatievoorwaarden.

Lees hier ook het artikel in VILT !

(Foto: VILT)