Na een intens participatietraject over de tijdelijke inrichting van de Gedempte Dender werd besloten om een mooie groene oase te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, met bloemenweides, sneukelhagen, natuurlijke speelelementen en een walvis als eyecatcher. Normaal had het project al klaar moeten zijn, maar door de uitbraak van COVID-19 konden de werken onmogelijk in veilige omstandigheden uitgevoerd worden.

Het lokaal bestuur heeft in overleg met de opdrachtnemer een nieuwe uitvoeringstermijn vastgelegd. De aanleg zal starten in september 2020, de grondwerken en aanplantingen zullen aansluitend worden uitgevoerd.

De verschuiving naar het vroege najaar werd bewust gekozen met het oog op:

  • verlagen van de hoeveelheid stof bij de graafwerken.
  • aanplanten in zomermaanden heeft een grote kans op mislukken.

We moeten nog even wachten, maar ik er alvast naar uit naar het resultaat van de uitgevoerde werken.