Nieuws

Het aantal hoeveproducenten is sinds 2018 tot en met 2022 toegenomen met 33,5%. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van…

Lees meer

De varkenssector zal tot en met april 2022 erkend worden als crisissector. Tot dan blijft de sector dus vrijgesteld van…

Lees meer

De Belgische varkenssector en pluimveesector ondervinden een grote economische impact ten gevolge van de aanwezigheid van…

Lees meer

Lees hier mijn tussenkomst in de plenaire vergadering van 8 juli 2021 Mevrouw de voorzitter,Mijnheer de minister, Ik sta hier…

Lees meer

Lees hier mijn tussenkomst in de plenaire vergadering van 17 juni 2021 Mijnheer de minister,   De mensen, de landbouwers en de…

Lees meer

De Europese Verordening inzake diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsing van land- en broeddieren binnen de EU, dreigde een…

Lees meer

In België zijn sinds november 2020 bij zowel pluimveehouders als wilde vogels verschillende besmettingshaarden vastgesteld van…

Lees meer

Sinds 21 december 2020 wordt België opnieuw erkend als Afrikaans varkenspestvrij land. Een belangrijke status voor onze…

Lees meer

In België zijn sinds november 2020 verschillende besmettingshaarden vastgesteld van zowel het hoge als het lage pathogene…

Lees meer

In België doken begin september 2018 de eerste besmettingen van Afrikaanse varkenspest (AVP) op bij everzwijnen in de provincie…

Lees meer

In België doken begin september 2018 de eerste besmettingen van Afrikaanse varkenspest (AVP) op bij everzwijnen in de provincie…

Lees meer

In 2017 werd de pluimveesector getroffen door de Fipronil crisis. De pluimveehouders kregen toen relatief snel een vergoeding…

Lees meer